Oprettet: 07-11-2019

Fysiologiske effekter af strobiluriner i kartofler og andre afgrøder

Gennemgang af undersøgelser over strobiluriners eventuelle udbytteeffekt på uangrebne kartofler og andre afgrøde.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 07-11-2019 Oprettet: 07-11-2019 Revideret: 07-11-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent

Lea Staal

Gødningsteam


Af samme forfatter

Hvad sker der med det kvælstof, som fikseres af bælgplanter i efterafgrødeblandinger
Undersøgelse af, hvordan kvælstof fra bælgplanter fordeler sig i jord og optages i andre planter.
21.01.20
Afprøvning af spektroskopiske metoder til bredspektrede analyser af jord
Et hollandsk udstyr til bestemmelse af jordanalyser med spektrometriske metoder viser en god korrelation med den danske sta...
13.09.19
Sådan tager du jordprøver til N-min-måling
N-min-prøver kan give en god vurdering af din marks kvælstofindhold, så du kan beregne næste afgrødes kvælstofbehov.
05.04.19
Eftervirkning af efterafgrøder i 2019
N-min-målinger i februar i marker og forsøg med og uden efterafgrøder tyder på, at eftervirkningen af efterafgrøder i 2019 ...
07.03.19
Overvintrende efterafgrøder bør nedmuldes ved først givne lejlighed
Det er vigtigt at nedmulde eller nedvisne overvintrende efterafgrøder tidligt. Der bør være mindst 1-2 uger fra nedmuldning...
19.02.19

Læs også