Oprettet: 17-12-2019

Sortsblandinger i vårbyg og vinterhvede giver højere udbytte end de mest solgte sorter

I gennemsnit af 12 års landsforsøg er der sikre merudbytter ved at anvende sortsblandinger sammenlignet med de fire mest solgte sorter i de samme år.

I den vedhæftede rapport er der vist resultater af analyser i sortsforsøg i vårbyg og vinterhvede i Landsforsøgene for årene 2008-2019.

Udbytterne i Landsforsøg i de fire mest solgte sorter er sammenlignet med sortsblandingerne, og der er i gennemsnit et merudbytte ved at vælge sortsblandinger på 2,1 hkg/ha i vinterhvede, og 0,5 hkg/ha i vårbyg. Desuden er der lavet en sammenligning af forekomsten af sygdomme i de samme forsøg.

Andelen af certificeret sædekorn i sortsblandinger er vist, og sammenholdt med den totale mængde certificeret sædekorn for hver art. Det er også søgt at få et overblik over den geografiske fordeling af salget af sortsblandinger.

I projektet er der afholdt en workshop om brugen af sortsblandinger hvor interessenter i sædekornsbranchen og andre har været inviteret. På workshoppen blev der indsamlet kommentarer og forslag til, hvordan produktion og anvendelse af sortsblandinger kan øges, og disse er medtaget i denne artikel. Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen.

Rapport om sortsblandinger i vinterhvede og vårbyg

Hør om sortsblandinger på Plantekongres 2020 i session 57. Sortsblandinger i kornafgrøder, onsdag den 15. januar 12.30-13.15.
Sidst bekræftet: 17-12-2019 Oprettet: 17-12-2019 Revideret: 17-12-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Planteværn

Marian Damsgaard Thorsted

Planteværn


Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede og vinterrugmarker. Det ske...
27.03.20
Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
27.03.20
Forebyg resistens mod ukrudtsmidler
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egn...
26.03.20
Sådan får du ukrudt testet for resistens
Resistens hos ukrudt mod herbicider breder sig. Du kan spare penge og ærgrelser ved at få testet dit ukrudt, når du har mis...
26.03.20
Ukrudt i vårsæd
Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg målrettes det ukrudt, der findes i marken. Det er vigtigt at anvende midler med forskellig virke...
25.03.20