Oprettet: 24-11-2017

Undersøgelse af kålbrokangreb i efterafgrøde af olieræddike

I oktober 2017 er angrebet af kålbrok undersøgt i 50 marker med efterafgrøde af olieræddike. Der blev fundet angreb af kålbrok i 18 procent af markerne og med op til 6 procent angrebne planter. Der var spildrapsplanter i 1/3 af markerne.

I oktober 2017 er i alt 50 marker med efterafgrøde af olieræddike undersøgt for evt. angreb af kålbrok. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Djursland Landboforening, LMO, Sønderjysk Landboforening og VKST. Der er tilstræbt at udvælge marker med raps relativ hyppig i sædskiftet.

Formålet er at vurdere risikoen for opformering af kålbrok i efterafgrøder af olieræddike i sædskifter med hyppig raps. Angrebet af kålbrok er både vurderet på planter af olieræddike og på evt. spildplanter af raps.

Et spørgeskema pr. mark er udfyldt med oplysninger om marken.

Resultater

Resultaterne for de 50 marker ses i tabel 1. I de fleste af markerne har der været dyrket hyppigt raps, men som det fremgår, indgår der også marker med mindre hyppig dyrkning af raps. Sønderjysk Landboforening oplyser, at mange af landmændene med hyppig raps i sædskiftet ikke dyrker olieræddike som efterafgrøde, og nogle har fravalgt det i år grundet det fugtige vejr. De har derfor haft svært ved at finde egnede marker til undersøgelsen.

I tabel 2 er vist data for de marker, hvor der er fundet angreb af kålbrok. Der er fundet kålbrok i olieræddike i ni ud af 50 marker (18 procent af markerne) og med lave angreb nemlig 0,1-6,0 procent angrebne planter. Nedenfor ses fotos af angrebne planter fra nogle af prøverne. Af tabel 1-2 og fotos fremgår, at olieræddikeplanternes udviklingstrin varierede meget.

Der blev ikke fundet nogen sammenhæng mellem hyppigheden af rapsdyrkning og angreb af kålbrok i olieræddike. Dette var heller ikke forventet grundet de relativ få fund af kålbrok, som vanskeliggør en analyse.

Der er fundet rapsspildplanter i 17 af markerne (34 procent af markerne). Undersøgelsen er foretaget ved at gå i W-form i marken. Rapsspildplanter kan være uensartet fordelt i marken. Det kan derfor være svært nøjagtigt at bedømme det gennemsnitlige antal rapsspildplanter pr. m2. Antallet af rapsspildplanter varierede fra 0 til 4 rapsplanter pr. m2. Spildplanter af raps kan opformere kålbrok og medføre et såkaldt ”falsk sædskifte”. Der blev fundet kålbrok i spildrapsen i 3 marker.

Mark 2 er en vinterrapsmark med mange spildpanter af olieræddike og er derfor medtaget i undersøgelsen.

Tabel 2. Opsummeringstabel med de 9 marker med kålbrok i olieræddike og 3 marker med kålbrok i spildrapsen.

Fore-
ning
Mark Sort
2017,
olie-ræd-dike
År
med raps-dyrk-ning
Data
om raps-dyrk-ning siden
Antal frie
år mellem raps-dyrk-ning
År
med olie-
ræd-dike/
sen-nep
Pct.
planter angrebet
af
kålbrok
Planter/
m2 i efteråret 2017
Vækst-stadie
Olie-
ræd-
dike
Raps-
spild-pl.
Olie-
ræd-
dike
Raps-
spild-pl.
Olie-ræd-dike Raps-
spildpl.
VKST 2* Siletina 2004, 2007, 2013, 2017 2004 3,5 2010, 2015, 2016 6 90 40 30 55 15
3   1996, 2001, 2006, 2010, 2015 1996 3,8 2017 0 16 48 2 15-18 13-16
12   1995, 2000, 2005, 2010, 2015 1995 4,0 2012, 2017 0 Få planter 30 0,4 32-65 14-15
LMO 22 Rufus 1999, 2003, 2007, 2011 1999 3,0 2017 4 0 40 0 70 0
23 Arena 1994, 1999, 2005, 2010, 2014 1994 4,0 2017 2 0 30 0 60 0
24 Romesa 2007, 2015 2007 7,0 2011, 2017 1 0 25 0 15 0
29 Akiro 1998, 2003, 2008 1998 4,0 2017 0,1 0 40-60 0 13-19 0
Sønderjysk Lbf. 32 Akiro 2000, 2010, 2015 2000 6,5 2012, 2016, 2017 1 0 45 0,5 16 16
40 Apoll 2010, 2014 2010 3,0 2003, 2015, 2017 1 0 17 0 16 0
Djursland Lbf. 47 Apoll 2007, 2016 2007 8,0 2017 2-3 0 40 0 16 0
50 Akiro 2000, 2006, 2010, 2015 2000 4,0 2012, 2017 0,5 0 30 0 14 0

*Spildplanter af olieræddike i en rapsmark

Planter med angreb sendes til test i Berlin

Olieræddikeplanter med angreb af kålbrok er sendt til bestemmelse af smitteracer ved Freie Universität i Berlin. Her søger man resistensgener mod kålbrok, som kan indkrydses i nye olieræddikesorter. Pt. findes der ingen oversigt over evt. forskelle i de dyrkede olieræddikesorters modtagelighed overfor kålbrok. Resultatet af undersøgelserne foreligger først senere. Se resultater fra en tidligere undersøgelse i Smitteracer af kålbrok i olieræddike.

Konklusion

Der blev fundet kålbrok i olieræddike i 18 procent af markerne og med op til 6 procent angrebne planter. I mange af markerne, men ikke alle har der været dyrket relativ hyppig raps. Der blev fundet rapsspildplanter i ca. 1/3 af markerne med et varierende antal.

Undersøgelsen viser, at olieræddike i mindre omfang kan opformere smitstof af kålbrok. Undersøgelsen viser også, at spildplanter af raps ofte forekommer i større eller mindre grad i olieræddike i sædskifter med hyppig raps. Rapsspildplanter kan give et falsk sædskifte og kan opformere kålbrok.

Billede 1. Olieræddikeplanter fra 15 marker undersøgt for evt. kålbrok. Foto: Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Billede 2. Olieræddike angrebet af kålbrok, indsendt af Kasper Holm Kristensen, LMO. Mark nr. 22.

Billede 3. Olieræddike angrebet af kålbrok, indsendt af Kasper Holm Kristensen, LMO. Mark nr. 24.

Billede 4. Olieræddike angrebet af kålbrok, indsendt af Mathias Vest Weber, Sønderjysk Landboforening. Mark nr. 40.

Billede 5. Olieræddike angrebet af kålbrok, indsendt af Michael Erlang-Nielsen, Djursland Landboforening. Mark nr. 50.

Sidst bekræftet: 24-11-2017 Oprettet: 24-11-2017 Revideret: 24-11-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Konsulent

Stine Styrup Bang

Planteværn


Af samme forfatter

Registrering af skadegørere i korn, frøgræs, roer og kartofler i uge 22
I mange hvede-, rug- og vårbygmarker er der pt. et lavt smittetryk af svampesygdomme.
26.05.20
Nye bejdsemidler i enkelte rapssorter
Ny skadedyrs- og/eller svampebejdse i DK Exclaim og DK Expansion.
20.05.20
Registrering af skadegørere i korn, frøgræs og roer i uge 21
Nedbør/fugt har nu flere steder udløst Septoriabekæmpelse i modtagelige hvedesorter. I mange marker er der et lavt smittetr...
19.05.20
Forebyg skadedyr i kornlageret
Rengør kornlageret grundigt nu hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind.
19.05.20
Forekomsten af hvedegalmyg kan følges fra nu af
Hveden er modtagelig i perioden vækststadium 43 (svulmning af fanebladets bladskede) til 61 (begyndende blomstring).
15.05.20