Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-12-2019

Planteavl 

Oprettet: 12-04-2002

Danske og latinske navne

Danske & latinske navne
Udgivet af KFK Markfrø - et samarbejde mellem KFK A/S og Hunsballe Frø A/S

Dette hæfte omfatter de mest almindeligt forekommende: afgrødearter, ukrudtsarter, træer og buske, plantesygdomme og skadedyr.

De tre førstnævnte afsnit er redigeret af cand. scient. Henry Nielsen, Botanisk Sektion, Økologisk Institut, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, mens de to sidste afsnit er redigeret i samarbejde med cand. agro. Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Planteproduktion.
Hæftet er udgivet af KFK A/S og Hunsballe Frø A/S med cand. agro. Betty Schmidt, Hunsballe Frø A/S som ansvarshavende redaktør.

Dette hæfte kan forhåbentlig være et lethåndterligt og nyttigt lille værktøj, hvis man f.eks. læser om et latinsk navn, som ønskes oversat.

Her kan hele hæftet ses og udskrives (PDF)

Indhold:
Afgrødearter Ukrudtsarter
Træer og buske Plantesygdomme
Skadedyr
Forkortelser:
»spp«: flere forskellige arter af slægten
»ssp«: underart
»convar«: sortsgruppe
»var«: varietet


Holstebro, december 2000

Forklaring
I listerne er de mest almindeligt forekommende afgrødearter, ukrudtsarter, træer & buske, plantesygdomme og skadedyr i dansk landbrug medtaget.

For afsnittet om ukrudtsarter gælder, at enkelte arter ikke er karakteristiske for agerjord, men de kan invadere flerårige afgrøder og permanente græsarealer.

For afsnittet om træer og buske gælder, at der ikke er medtaget vedagtige slyngplanter, halvbuske eller dværgbuske.

Afsnittet om plantesygdomme omfatter ikke virussygdomme.

De danske plantenavne følger Feltfloraens navnesystem (Dansk Feltflora, K. Hansen, red., 1981 og senere udgaver). Det vil sige at såvel danske plantenavne som slægtsnavne staves med stort begyndelsesbogstav.

Nogle plantearter har flere såvel danske som latinske navne, men af plads hensyn er oftest kun et navn medtaget.

Sidst bekræftet: 07-12-2014 Oprettet: 12-04-2002 Revideret: 12-04-2002

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16