Oprettet: 17-02-2020

Undersøgelse af afledningsbehovet i et dansk vandløb

Afstrømningen i vandløbet Gerå er blevet analyseret for forskellige tidsperioder, under regulativmæssige forhold, ved hydrogeologisk modellering. der er undersøgt, hvorledes vandløbsregulativet imødekommer afledningsbehovet i oplandet nu og i fremtiden.

Målet med undersøgelserne af afstrømingen i vandløbet i Gerå er at generere viden omkring vandløbs afvandingsevne, således at udbyttetab grundet vandlidende jorde kan reduceres, samtidig med at miljøkrav og vandløbsregulativer overholdes

Læs mere i denne artikel.

 

Sidst bekræftet: 17-02-2020 Oprettet: 17-02-2020 Revideret: 17-02-2020

Forfatter

Anlæg & Miljø
Konsulent

Line Bønnelycke Nørgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Sikring af tilstrækkelig afvandingsevne i vandløb, nu og i fremtiden.
Presseartikel om SEGES samarbejde med lodsejere, for at finde løsninger - gennem modellering og ny teknologi - på afvanding...
03.02.20