PlanteNyt - 2392

Oprettet: 12-08-2019

Hvor er der behov for efterårsgødskning af vintersæd?

Generelt er der ikke behov for efterårsgødskning af vintersæd. Men i marker med lave fosfortal, manganproblemer og lav kvælstofforsyning kan placering af gødning være aktuelt.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 12-08-2019 Oprettet: 12-08-2019 Revideret: 12-08-2019

Forfatter

Anlæg & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion


Specialkonsulent, Gødning

Camilla Lemming

Gødning/Produktion


Landskonsulent

Kristian Furdal Nielsen

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Pas på svovlmangel i år
I flere kornmarker er der på nuværende tidspunkt set svovlmangel. Behovet for svovl forventes at være større i år på grund ...
22.05.20
Beregning af kvælstofbehov ud fra N-min-målinger
Regneark til beregning af N-min og kvælstofbehov ud fra laboratoriernes analyseværdier. En pjece beskriver anvendelsen af N...
14.04.20
Tjek vintersæden for nærigsstofmangel og andre dårlige pletter
I strækningsfasen bør vintersæd kontrolleres for pletter med dårlig vækst. Satellitfoto fra CropSat eller CropManager kan v...
08.04.20
Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
Udbringning af handelsgødning
Ved udbringning og anvendelse af handelsgødning er det målet at få en præcis og ensartet fordeling af gødningen over marken...
02.04.20