Planteavlsorientering 

Oprettet: 28-09-2017

Fosfor i landbrugsjord i forskellige europæiske lande

Jordens fosforstatus varierer betydeligt mellem forskellige dele af Europa. Højeste fosforstatus findes i det nordvestlige Europa, men også her er der variation mellem forskellige regioner.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 27-09-2019 Oprettet: 28-09-2017 Revideret: 28-09-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Gødning

Camilla Lemming

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Kvælstofprognosen 2020
Kvælstofprognosen forventes indstillet den 11. marts 2020.
20.02.20
Hvor er der behov for efterårsgødskning af vintersæd?
Generelt er der ikke behov for efterårsgødskning af vintersæd. Men i marker med lave fosfortal, manganproblemer og lav kvæl...
12.08.19
Dyrkningsvejledning for anvendelse af spildevandsslam
Dyrkningsvejledning for anvendelse af spildevandsslam indeholder relevante oplysninger omkring brugen af slam, herunder bla...
27.09.18
Dyrkningsvejledning for anvendelse af komposteret husholdningsaffald og haveparkaffald
Dyrkningsvejledning indeholder relevante oplysninger omkring brugen af kompost, herunder blandt andet typiske indhold af næ...
19.09.18
Dyrkningsvejledning for anvendelse af restprodukter
Dyrkningsvejledning for anvendelse af restprodukter er en generel vejledning, der skal give et overblik over forskellige re...
19.09.18

Læs også