Oprettet: 05-04-2019

Sådan tager du jordprøver til N-min-måling

N-min-prøver kan give en god vurdering af din marks kvælstofindhold, så du kan beregne næste afgrødes kvælstofbehov.

Men N-min prøver skal tages på en bestemt måde, for at man får et præcist resultat.

Jordprøven skal tages ligeså dybt, som afgrødens rødder vil nå ned - og det er vigtigt den fryses.

Her vises hvordan prøven skal udtages og forsendes på den rigtige måde.

Det hele står også beskrevet i N-Min pjecen

Se video.

 Sådan tager du jordprøver til N-min-måling

Sidst bekræftet: 05-04-2019 Oprettet: 05-04-2019 Revideret: 05-04-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent

Lea Staal

Afgrøder & Produktion


Kommunikationskonsulent

Martin Stoltenberg Hansen

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Sortsforsøg med økologiske spisekartofler
Opgørelse af de økologsike sortsforsøg med spisekartofler fra 2019, hvor kraftig nedbør i høstperioden udsatte høsten betyd...
16.03.20
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder indeholder en strategi som bygger på løbende anvendelse af jordprøver og resistente...
13.02.20
Bladgødskning af kartofler
Effekten af bladgødskning med fosfor og mikronæringsstoffer på udbyttet i kartofler
13.02.20
Hvad sker der med det kvælstof, som fikseres af bælgplanter i efterafgrødeblandinger
Undersøgelse af, hvordan kvælstof fra bælgplanter fordeler sig i jord og optages i andre planter.
21.01.20
Fysiologiske effekter af strobiluriner i kartofler og andre afgrøder
Gennemgang af undersøgelser over strobiluriners eventuelle udbytteeffekt på uangrebne kartofler og andre afgrøde.
07.11.19

Læs også