Oprettet: 27-10-2015

Oversigt over Landsforsøgene 2015

Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.

Oversigt over Landsforsøgene udkommer én gang om året og indeholder en afrapportering og kommentering af de markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale rådgivningsvirksomheder og SEGES, Planter & Miljø.

2015-udgaven indeholder resultaterne af de godt 1.000 markforsøg, der er gennemført rundt om i landet i sæsonen 2014 og 2015. Bogen indeholder bl.a. resultater fra forsøgene med "Ny udbyttefremgang i planteproduktionen", sådybde og udsædsmængde i vinterhvede, sammenligning  af arter af vårsæd og afprøvning af sorter, plantebeskyttelsesmidler og gødning.

Du kan downloade Oversigt over Landsforsøgene 2015 (6,8 MB) eller købe bogen i Netbutikken. De enkelte afsnit kan downloades og anvendes i præsentationer m.m., men det er kun tilladt i en ikke-redigeret form med tydelig kildeangivelse.

Der har desværre vist sig at være nogle fejl efter trykning af bogen. Rettelserne er vist i rettelsesbladet.

Se emneregister for forsøgene gennemført i perioden 1919-2013. 

 Oversigten 2015 er inddelt i følgende afsnit:

Forsøgsarbejdet og vækstvilkår Endeligt afsnit  Tabeller Figurer 
Vinterbyg Endeligt afsnit  Tabeller Figurer 
Vinterrug Endeligt afsnit  Tabeller Figurer 
Triticale Endeligt afsnit  Tabeller Figurer 
Vinterhvede Endeligt afsnit  Tabeller Figurer 
Vårbyg Endeligt afsnit  Tabeller Figurer 
Havre Endeligt afsnit  Tabeller Figur 
Vårhvede Endeligt afsnit  Tabeller  
Bælgsæd Endeligt afsnit  Tabeller  
Markfrø Endeligt afsnit  Tabeller Figurer 
Raps Endeligt afsnit     Tabeller    Figurer  
Alternative afgrøder Endeligt afsnit  Tabeller Figurer 
Spinat  Endeligt afsnit  Tabeller
Efter- og mellemafgrøder Endeligt afsnit   Tabeller Figurer  
Gødskning Endeligt afsnit  Tabeller Figurer 
Kulturteknik Endeligt afsnit   Tabeller Figurer 
Natur- og vildtvenlige tiltag Endeligt afsnit     Figurer  
Økologisk dyrkning    Endeligt afsnit   Tabeller  
Kartofler Endeligt afsnit  Tabeller Figurer 
Roer  Endeligt afsnit   Tabeller Figurer 
Græsmarksplanter   Endeligt afsnit   Tabeller Figurer 
Majs   Endeligt afsnit   Tabeller Figurer 
Sorter, priser, midler og udviklingsstadier

Endeligt afsnit 

Tabeller  
Landsforsøgsenhederne

Endeligt afsnit

Sidst bekræftet: 27-10-2015 Oprettet: 27-10-2015 Revideret: 27-10-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo
Stort logo