Oprettet: 29-10-2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning

Onsdag den 13

 

 
  I årets udgave af Oversigt over Landsforsøgene kan du blandt andet læse om nye flerårige forsøg, som skal belyse, hvilken betydning kørsel med tunge maskiner har på udbyttet.
Foto: Janne A. Nielsen, VFL
.

 
Det er i år 40. gang, at resultaterne fra landsforsøgene samles og afrapporteres i Oversigt over Landsforsøgene.

Oversigten udkommer én gang om året som en afrapportering af de markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Videncentret for Landbrug, Planteproduktion.

Læs Oversigt over Landsforsøgene 2010 (6 mb). Der har desværre vist sig enkelte fejl efter trykning af bogen. Download rettelsesblad.

Der findes et emneregister for forsøgene gennemført i perioden 1919-2010.

Nedenfor er vist de endelige afsnit, teksttabellerne og figurerne for hvert afsnit i bogen.
Tabeller og figurer kan åbnes, downloades og anvendes i præsentationer m.m.
Tabeller og figurer må anvendes i ikke-redigeret form med tydelig kildeangivelse.

Oversigten 2010 er inddelt i følgende afsnit:

 
Ændringer er skrevet med rødt

Forsøgsarbejdet og vækstvilkår Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Vinterbyg Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Vinterrug Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Triticale Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Vinterhvede Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Vårbyg Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Havre Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Vårhvede Endeligt afsnit Teksttabeller
Bælgsæd Endeligt afsnit Teksttabeller
Markfrø Endeligt afsnit Teksttabeller
Spinat Endeligt afsnit Teksttabeller
Raps Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Alternative afgrøder Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Gødskning Endeligt afsnit Teksttabeller
Kulturteknik Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Økologisk dyrkning Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Kartofler Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Sukkerroer Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Græsmarksplanter Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Majs Endeligt afsnit Teksttabeller Figurer
Opgaver i planteavlsrådgivningen Endeligt afsnit Teksttabeller
Sorter, anmeldere, priser, midler og principper Endeligt afsnit Teksttabeller
Landsforsøgsenhederne Endeligt afsnit
  
Sidst bekræftet: 06-06-2011 Oprettet: 29-10-2010 Revideret: 29-10-2010

 Jubilæum


Det er i år 40. gang, at Oversigt over Landsforsøgene udkommer.

Forfatter

Planter & Miljø
Seniorkonsulent, Uddannelse

Merethe Egelund Olsen

SEGES Akademi