Oprettet: 29-03-2011

Oversigt og tabelbilag - Landsforsøgene 1971

Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.

 

Oversigt over Landsforsøgene

Oversigten udkommer en gang om året og er en afrapportering af de over 3.000 markforsøg, der i årets løb er udført i de landøkonomiske foreninger. Resultaterne er sammenstillet og vurderet af medarbejdere ved Landskontoret for Planteavl.

Emneregister

Der findes et emneregister for forsøgene gennemført fra1919 og frem.

Nedenfor ses tekstafsnit og tabelbilag i bogen. Vær venligst opmærksom på, at enkelte af pdf-filerne er store.

 

Oversigten 1971 er inddelt i følgende afsnit
A. Betingelser for planteavlen og forsøgsarbejdets omfang 1971  Afsnit
B. Arter og sorter af korn og bælgsæd  Afsnit Tabelbilag
C. Korndyrkning Afsnit Tabelbilag
D. Forsøg med jordbehandling Afsnit Tabelbilag
E. Bekæmpelse af plantesygdomme, skadedyr og ukrudt samt vækstregulering Afsnit Tabelbilag
F. Gødskning og kalkning  Afsnit Tabelbilag
G. Frø og specialafgrøder  Afsnit Tabelbilag
H. Kartoffeldyrkning  Afsnit Tabelbilag
I. Grovfoderproduktion  Afsnit Tabelbilag
J. Undersøgelser vedrørende lævirkning  Afsnit Tabelbilag

 

Sidst bekræftet: 17-03-2015 Oprettet: 29-03-2011 Revideret: 29-03-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent

Jon Birger Pedersen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Oversigt over Landsforsøgene 2019
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
13.03.20
Forsøgsarbejde: Vinterrapssortsforsøg og lys bladplet
Hvis der er betydende angreb i nogle af sorterne i sortsforsøgene bør de behandles indenfor de næste ca. 10 dage.
06.03.20
Beta version af nyt SortInfo
SEGES har i nogen tid arbejdet på et helt nyt SortInfo, og en beta-version er nu klar til test hos brugerne.
05.12.19
Oversigten 2019
Vårbyg - foreløbige resultater
22.11.19