Oprettet: 29-03-2011

Oversigt og tabelbilag - Landsforsøgene 1975

Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.Oversigt over Landsforsøgene

Oversigten udkommer en gang om året og er en afrapportering af de over 3.000 markforsøg, der i årets løb er udført i de landøkonomiske foreninger. Resultaterne er sammenstillet og vurderet af medarbejdere ved Landskontoret for Planteavl.

Emneregister

Der findes et emneregisterfor forsøgene gennemført fra1919 og frem.

Nedenfor ses tekstafsnit og tabelbilag i bogen. Vær venligst opmærksom på, at enkelte af pdf-filerne er store.

Oversigten 1975 er inddelt i følgende afsnit
A. Forsøgsarbejdets omfang og betingelser for planteavlen 1975 Afsnit
B. Sorter og arter af korn og bælgsæd Afsnit Tabelbilag
C. Korndyrkning Afsnit Tabelbilag
D. Jordbehandling Afsnit Tabelbilag
E. Bekæmpelse af plantesygdomme, skadedyr og ukrudt Afsnit Tabelbilag
F. Gødskning og kalkning Afsnit Tabelbilag
G. Frø- og industriafgrøder Afsnit Tabelbilag
H. Specialafgrøder Afsnit
I.  Kartoffeldyrkning Afsnit Tabelbilag
J. Grovfoderproduktion Afsnit Tabelbilag
K. Undersøgelser vedrørende lævirkning Afsnit
Sidst bekræftet: 17-03-2015 Oprettet: 29-03-2011 Revideret: 29-03-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent

Jon Birger Pedersen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Oversigt over Landsforsøgene 2019
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
13.03.20
Forsøgsarbejde: Vinterrapssortsforsøg og lys bladplet
Hvis der er betydende angreb i nogle af sorterne i sortsforsøgene bør de behandles indenfor de næste ca. 10 dage.
06.03.20
Beta version af nyt SortInfo
SEGES har i nogen tid arbejdet på et helt nyt SortInfo, og en beta-version er nu klar til test hos brugerne.
05.12.19
Oversigten 2019
Vårbyg - foreløbige resultater
22.11.19