Feedback Form

  

Oprettet: 20-03-2018

Påmindelse om indberetning af sprøjtejournaloplysninger - hvad nu?

Hvis du har fået en påmindelse, men ikke mener at du er pligtig til at indberette sprøjtejournaldata, så kontakt Miljøstyrelsens Informationscenter.

Miljøstyrelsen har de seneste dage udsendt påmindelser vedr. indberetning af sprøjtejournaloplysninger for planperioden 2016/2017 i SJI-systemet.

Påmindelserne er udsendt til jordbrug og gartnerier på grundlag af lister, som Miljøstyrelsen har modtaget fra Landbrugsstyrelsen, Dansk Gartneri m.fl.

Vi har på SEGES modtaget en lang række henvendelser fra landmænd og konsulenter, som undrer sig over, at påmindelserne i mange tilfælde er udsendt til virksomheder, som enten ikke længere er aktive, som har solgt virksomheden, som har et samlet dyrket areal på under 10 ha, som har bortforpagtet jorden, eller som af andre årsager ikke mener, at de er pligtige til at indberette deres pesticidforbrug.

Hvis man falder inden for disse kategorier, kan man logge sig ind i SJI-systemet via www.mst.dk eller www.landbrugsindberetning.dk med sit NemID for Erhverv, og på ”Min side” markere, at man ikke er indberetningspligtig ved at fjerne fluebenet i feltet ”Indberetningspligt”. Så vil man ikke blive rykket for indberetning fremover.

Imidlertid har mange af de berørte personer ikke NemID for Erhverv. Derfor tilbyder Miljøstyrelsen, at man via telefon eller e-mail kan gøre opmærksom på, at man ikke er pligtig til at indberette sprøjtejournaloplysninger.

Man kan henvende sig til Miljøstyrelsens Informationscenter på telefon 72 54 44 66 (telefontid mandag-torsdag kl. 9:30 - 16 og fredag kl. 9:30 - 15), eller sende en e-mail til info@mst.dk. Man skal som minimum oplyse sit navn og CVR-nummer samt begrundelsen for, at man ikke er pligtig til at indberette sprøjtejournaloplysninger.

Hvis man som økolog har modtaget en påmindelsesskrivelse, og man allerede i Fællesskemaet for planperioden 2016/2017 har markeret, at man ikke bruger pesticider, så kan man se bort fra påmindelsen, idet Miljøstyrelsen vil modtage denne information fra Landbrugsstyrelsen.

Læs mere om indberetning af sprøjtejournal, herunder hvilke virksomheder, som har pligt til at indberette, på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Sluttelig kan det nævnes, at Miljøstyrelsen har udskudt fristen for indberetning af sprøjtejournaloplysninger for planperioden 2016/2017 til den 9. april 2018. Dette er sket, fordi den normale frist, den 31. marts, ligger i påskeperioden.

 

Sidst bekræftet: 20-03-2018 Oprettet: 20-03-2018 Revideret: 20-03-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2018
Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.
18.12.18
Hvordan kombinerer du plantebeskyttelse og markteknik til sprøjtning?
Vi vil gerne høre hvilke teknikker du anvender til planteværnsopgaver i din markdrift. Deltag i undersøgelsen på linket her...
17.12.18
Opdatering vedr. demonstrationsforsøg i vinterhvede i Danmark
Gennem sommeren 2018 har forsøget lidt under tørken, som alle andre afgrøder. Den sparsomme mængde ukrudt, som spirede frem...
02.11.18
Ny video: Vejen til at få styr på agerrævehale
Demonstrationsforsøg hos Centrovice viser, at sædskifte og kulturtekniske tiltag er ganske effektive i kampen mod agerræveh...
26.10.18
Eftervirkning af ukrudtsmidler i vinterraps
Sommerens tørke har betydet, at ukrudtsmidler anvendt i forfrugten ikke i alle tilfælde er nedbrudt. I nogle vinterrapsmark...
14.09.18
Promilleafgiftsfonden

Læs også