795

Oprettet: 15-02-2012

Fjorten skadegørere i grovfodersædskiftet

Fotoserie viser fjorten problemer som ukrudt og sygdomme, der forekommer i markerne på grovfoderejendomme. Hvor mange har du?

Sædskiftet på en grovfoderejendom har betydning for de problemer med ukrudt, sygdomme og skadedyr, der er vist i det følgende.

 1. Grøn skærmaks
 2. Hanespore
 3. Gråbynke
 4. Storkenæb
 5. Agermynte
 6. Kærgaltetand
 7. Majsøjeplet
 8. Majsbladplet
 9. Kvik
 10. Engbrandbæger
 11. Vårbrandbæger
 12. Skræppe
 13. Lysesiv
 14. Padderok

1. Grøn skærmaks

Grøn skærmaks kan især give problemer i marker med meget hyppig majsdyrkning.

Billede 1. Grøn skærmaks klarer sig godt i majs, da den er varmeelskende og spirer sent frem. Den sidste sprøjtning skal ligge sent for at få ram på skærmaks.
Billede 2. Grøn skærmaks kan forveksles med hanespore, der kan kendes på den manglende skedehinde.
Billede 3. Pga. af den sene fremspiring, og fordi grøn skærmaks er skyggefølsom, klarer den sig ikke godt i korn og andre afgrøder.

 

Til top

2. Hanespore

Hanespore minder om grøn skærmaks og kan også være et problem i majsmarken.

Billede 4. Hanespore er varmeelskende og skyggefølsom som grøn skærmaks. Hanespore kendes på den manglende skedehinde.

 

Til top

3. Gråbynke

Gråbynke kan give problemer i majs, fordi den ikke bliver effektivt bekæmpet ved den almindelige splitsprøjtning.

Billede 5. Gråbynke kan være vanskelig at bekæmpe i majs.
Billede 6. Gråbynke i markkanten kaster frø, som spirer frem og etablerer sig i løbet af sommeren, så de ved jordbearbejdning kan spredes til resten af marken.
Billede 7. Radrensning er effektiv, når der er fart på maskinen og skærene har et passende overlap.

 

Til top 

4. Storkenæb

Storkenæb i majsmarken kan blive et problem, hvis middelvalget ikke er optimalt.

Billede 8. Storkenæb optræder i meget stor mængde på en del majsarealer. Det er vigtigt, at Harmony SX eller Fighter 480 indgår i middelblandingen, og at første sprøjtning udføres tidligt på helt små storkenæbplanter.

 

Til top 

5. Agermynte

Agermynte er en af de arter af rodukrudt, som kan opformeres i majs.

Billede 9. Massiv forekomst af agermynte kunne tidligere være et problem, men MaisTer er meget effektiv mod agermynte og kan forhindre, at pletter spreder sig til hele marken.

 

Til top 

6. Kærgaltetand

Kærgaltetand er en anden rodukrudtsart, der kan give problemer i majs

Billede 10. Kærgaltetand har tidligere været et problem i majs, ligesom agermynte. Mais-Ter er også meget effektiv mod kærgaltetand.

 

Til top 

7. Majsøjeplet

Svampesygdommen majsøjeplet er relativt ny i majs, men kan have stor betydning

Billede 11. Kraftigt angreb af majsøjeplet. Svampen overlever på plantemateriale, og har derfor de bedste betingelser ved majs efter majs og reduceret jordbearbejdning.
Billede 12. Majsøjeplet kendes nemmest ved at holde et blad op mod lyset. Her vil ”øjnene”. træde klart frem.

 

Til top 

8. Majsbladplet

Majsbladplet er også en relativt ny svampesygdom i majs

Billede 13. Majsbladplet minder om majsøjeplet og forekommer ofte samtidig.
Billede 14. Ved kraftige angreb visner planterne hurtigere end ellers. Det påvirker udbyttet.

 

Til top  

9. Kvik

I grovfodersædskifter med majs sker den mest effektive bekæmpelse af kvik ved at anvende MaisTer, når der er majs på arealerne.

Billede 15. Ved en stor bestand af kvik er en splitbehandling med MaisTer nødvendig, mens der ved pletvis forekomst er tilstrækkelig effekt ved at anvende MaisTer i anden sprøjtning.

 

Til top 

10. Engbrandbæger

Engbrandbæger er giftig og er derfor uønsket i foder.

Billede 16. Den toårige - flerårige engbrandbæger er tilpasset det flerårige plantedække i græsmarker og på udyrkede arealer.
Billede 17. Afpudsning af planterne, når de er 15-20 cm høje, er det vigtigste tiltag for at forhindre frøspredning. Nyetablerede planter kan bekæmpes kemisk om efteråret.

 

Til top 

11. Vårbrandbæger

Billede 18. Vårbrandbæger skal bekæmpes, når den spirer frem i august, og rosetterne er små. Om foråret, når de har samme størrelse som på billedet, er de meget svære at bekæmpe, og vil hurtigt blomstre. Pga. sin relativt høje giftighed, er vårbrandbæger uønsket på grovfoderejendommens græsmarker.

 

Til top 

12. Skræppe

Skræppe giver udfordringer i flerårige græsmarker

Billede 19. Skræppe bør bekæmpes i tide, inden den når at udkonkurrere græsset i flerårige græsmarker.
Billede 20. I korn efter græs er der mulighed for at ramme skræpperne ved en sen sprøjtning.

 

Til top 

13. Lysesiv

Lysesiv ses især i fugtige områder af flerårige græsmarker.

Billede 21. Lysesiv bekæmpes bedst ved intensiv pleje i form af gentagen slåning og/eller et passende højt græsningstryk.

 

Til top 

14. Padderok

Padderok ses i flere afgrøder, og kemisk bekæmpelse er besværlig

Billede 22. Agerpadderokke kan klare sig i alle afgrøder, men breder sig mest i rækkeafgrøder. Roundup har ingen effekt på padderok. I majs svider MaisTer de overjordiske dele af planterne ned, så der efter bekæmpelse flere år i træk opnås en varig effekt. MCPA har god effekt, så bekæmp padderok i korn, når chancen byder sig.

 

Til top 

Sidst bekræftet: 15-11-2019 Oprettet: 15-02-2012 Revideret: 15-02-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværn


Rolf Thostrup Poulsen

Af samme forfatter

Sikker påfyldning og rengøring af marksprøjten
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Tjekliste til sprøjtearbejdet
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Undgå sprøjteskader
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Vårbyg
De otte IPM-principper i rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider er nu omsat til konkrete værktøjer for dyr...
02.04.20
Vinterrug
De otte IPM-principper i rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider er nu omsat til konkrete værktøjer for dyr...
02.04.20