Feedback Form

 3093

Oprettet: 23-12-2016

Rundt om brugen af den nyeste sprøjteteknologi

I en række videoer får du gennemgået en række marksprøjter med den nyeste teknologi. Der er fokus på præcision ved sprøjtning, reduktion af afdrift og sikker håndtering.

I fire videoer fortæller fagfolk og brugere om sprøjtearbejde og erfaringer med deres højteknologiske marksprøjter. Videoerne er henvendt til dig, der gerne vil bruge lidt tid til at få overblik over de hjælpemidler, som moderne marksprøjter er udstyret med for at kunne give en præcis tildeling af plantebeskyttelsesmidler og hjælpe brugere til en sikker håndtering af pesticider.

Hardi sprøjteteknologi (17 minutter)

Amazone – præsentation af teknikken (12 minutter)

Horch marksprøjte – Lynderupgaard (11 minutter)

Erfaringer med Danfoil injektionssystemet hos Jan Nymark Thaysen, Kongerslev (28 minutter)

Videoerne er produceret af SEGES med bistand fra Hans Thostrup, LMO, Kim Væggemose, Hardi, Johnny Lausten, Brøns Maskinforretning, Anders Jokumsen, Svejstrup, Østervang I/S, Hadsten, Kasper Vad, Lynderupgård og Jan Nymark Thaysen, Kongerslev.

Miljøstyrelsen har ydet økonomisk støttet til produktionen af videoerne i forbindelse med IPM-indsatsen, der har fokus på bæredygtig anvendelse af pesticider.

Sidst bekræftet: 23-04-2018 Oprettet: 23-12-2016 Revideret: 23-12-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i efteråret – valg af midler
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
09.08.19
Strategi for bekæmpelse af ukrudt i vintersæd skal være langsigtet
Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en m...
09.08.19
Bekæmpelse af kvik, tidsler, grå bynke og andet rodukrudt i stub
God effekt af glyphosat efter høst kræver tilstrækkelig vækst i rodukrudtet. Læs om bekæmpelsesforslag og sprøjteteknik for...
09.08.19
Nedvisning af hestebønner
Nedvisning af hestebønner til foder er kun aktuel ved uensartet modning eller meget grønt ukrudt i afgrøden.
05.08.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterrug
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7....
16.07.19