Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 17-08-2019

  

Oprettet: 17-04-2012

Engrapgræsgalmyg - risikovurdering

Aktuel risikovurdering for angreb af engrapgræsgalmyg i engrapgræs baseret på temperaturen i år.

Du kan se risikovurderingen for dit eget område ved at vælge postnr. under figuren.

Udskrivning:
Hvis du kun ønsker figuren udskrevet, så klik på figuren og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.
Hvis du vil udskrive hele siden, så klik et andet sted på siden og tryk derefter Ctrl og P samtidigt. 

 

 Forklaring til modellen og figuren

Engrapgræsgalmyggens larver overvintrer i jorden i marker med engrapgræs. Når den nødvendige udviklingstemperatur er nået omkring primo til medio maj klækkes galmyggene.

Forudsigelsen af tidspunktet for flyvning baseres på en graddags-model med basistemperatur 4,8 ºC med varsling ved 110 graddage summeret fra den 1. januar. Der er dog en vis risiko fra 102 graddage. Modellen siger noget om flyvetidspunkt og ikke noget om forventet angrebsstyrke.

Figuren viser forventet tidspunkt for æglæggende engrapgræsgalmyg i år. Til sammenligning vises graddage for de to seneste år.

Normalvejret angiver kurvens forventede forløb, hvis vejret svarede til gennemsnittet af årene 1961-1990.

Sidst bekræftet: 17-04-2012 Oprettet: 17-04-2012 Revideret: 17-04-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Værnemidler ved håndtering af majsfrø bejdset med Korit
Der skal anvendes åndedrætsværn, handsker og beskyttelsestøj, ligesom kontakt med de bejdsede frø skal undgås.
10.01.20
Undersøgelse af kilder til miljøbetinget resistens hos svampen Aspergillus fumigatus
I 2-3 procent af prøverne indsamlet fra marker blev der påvist miljøbetinget resistens mod triazoler hos Aspergillus fumiga...
12.12.19
Flere skadedyrsmidler på vej til forbud
Især i raps og andre korsblomstrede bliver der færre virkemekanismer til rådighed. Få opbrugt Biscaya i sæson 2020.
06.12.19
Skadedyrsmidlerne Lamdex og Axiendo er godkendt
Midlerne er identiske med Karate 2,5 WG, som er afmeldt. I land- og havebrug (spiselige afgrøder/foder) er Lamdex godkendt ...
05.12.19
Monitering af fusariumtoksiner i hvede i 2019
Ud af 24 prøver kunne der påvises DON i 8 prøver og i alle prøver under grænseværdien. En enkelt prøve indeholdt ZEA over g...
04.12.19