Oprettet: 17-04-2012

Engrapgræsgalmyg - risikovurdering

Aktuel risikovurdering for angreb af engrapgræsgalmyg i engrapgræs baseret på temperaturen i år.

Du kan se risikovurderingen for dit eget område ved at vælge postnr. under figuren.

Udskrivning:
Hvis du kun ønsker figuren udskrevet, så klik på figuren og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.
Hvis du vil udskrive hele siden, så klik et andet sted på siden og tryk derefter Ctrl og P samtidigt. 

 

 Forklaring til modellen og figuren

Engrapgræsgalmyggens larver overvintrer i jorden i marker med engrapgræs. Når den nødvendige udviklingstemperatur er nået omkring primo til medio maj klækkes galmyggene.

Forudsigelsen af tidspunktet for flyvning baseres på en graddags-model med basistemperatur 4,8 ºC med varsling ved 110 graddage summeret fra den 1. januar. Der er dog en vis risiko fra 102 graddage. Modellen siger noget om flyvetidspunkt og ikke noget om forventet angrebsstyrke.

Figuren viser forventet tidspunkt for æglæggende engrapgræsgalmyg i år. Til sammenligning vises graddage for de to seneste år.

Normalvejret angiver kurvens forventede forløb, hvis vejret svarede til gennemsnittet af årene 1961-1990.

Sidst bekræftet: 17-04-2012 Oprettet: 17-04-2012 Revideret: 17-04-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Af samme forfatter

Effekt af Mospilan mod skadedyr i havefrø og kløver
Mod glimmerbøsser, skulpesnudebiller og kløversnudebiller ligger effekten på niveau med Biscaya.
04.06.20
Registrering af skadegørere i korn, frøgræs, roer og kartofler i uge 23
I mange hvede-, rug- og vårbygmarker er der pt. fortsat et lavt smittetryk af svampesygdomme.
03.06.20
Svampebekæmpelse i sukkerroer, foderroer og energiroer
Bladsvampe bekæmpes ved begyndende angreb, og senest når 5 procent af planterne er angrebet. Registreringsnettet i sukkerro...
03.06.20
Angreb af havreål i vårsæd
De første angreb af havrecystenematoder i havre er konstateret.
29.05.20
Svensk prognose for angreb af rapsjordlopper i 2020-21
Der forventes et middel til højt bekæmpelsesbehov i Skåne i efteråret 2020, men med variationer mellem marker. I Danmark ka...
29.05.20