Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-06-2017

  

Oprettet: 26-04-2011

Fritfluer - risikovurdering

Aktuel risikovurdering for angreb af fritfluer i havre og majs baseret på temperaturen i år.

Du kan se risikovurderingen for dit eget område ved at vælge postnr. under figuren.

Udskrivning:
Hvis du kun ønsker figuren udskrevet, så klik på figuren og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.
Hvis du vil udskrive hele siden, så klik et andet sted på siden og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.

 

 Forklaring til modellen og figuren

Fritfluens 1. generation flyver fra omkring midten af maj og lægger æg i græsser, korn og majs. Flyvetidspunktet er afhængig af temperaturen. Kun planter i 1,5-2 bladstadiet er følsomme for angreb. Bekæmpelse kan være aktuel i sent sået havre og evt. vårhvede, mens bekæmpelse kun sjældent er nødvendig i majs.

Forudsigelsen af tidspunktet for flyvning beror på en graddags model med basistemperatur 8 °C med flyvetidspunkt ved 90 graddage summeret fra 1. marts. Modellen siger noget om tidspunkt for angrebet, men ikke noget om angrebsstyrken.

Figuren viser risikoen for æglæggende fritfluer fra 1. april for i år. Til sammenligning vises forløbet for de seneste to år.

Sidst bekræftet: 26-04-2011 Oprettet: 26-04-2011 Revideret: 26-04-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn
Ghita Cordsen Nielsen
PlanteInnovation

Af samme forfatter

Nyt tilfælde af ny virussygdom fundet i hvede igen
Ejendomme med angreb af Soil borne cereal mosaic virus (SBCMV) bør ikke have maskinfællesskab med andre ejendomme.
23.06.17
Aktuelt om svampesygdomme i hestebønner
Der er modtaget en del meldinger om vikkeskimmel. Der er fundet chokoladeplet i 2 marker i denne uge.
23.06.17
Skal der anvendes hvedeudsæd bejdset mod goldfodsyge?
I ca. 80 procent af hvedeforsøgene med forfrugt hvede og såning til og med 7. september har bejdsning været rentabel.
23.06.17
Forsøg med sen bekæmpelse af bladlus i hvede
Evt. bekæmpelse kan være aktuel til vækststadie 75 ved 100 procent angrebne strå. Afgrødens ”grønhed” og omfanget af aks me...
23.06.17
Betydningen af sene angreb af brunrust i hvede
Ved sprøjtning på 4 procent dækning i vækststadium 71 blev der opnået et nettomerudbytte på knap 2 hkg/ha. Ved sprøjtning p...
21.06.17