Feedback Form

  

Oprettet: 29-03-2019

Symptomer efter ukrudtsmidlet Belkar i vinterraps

I nogle marker har anvendelse af Belkar i efteråret medført forstyrrelse af væksten for en del af planterne. Erfaringerne fra 2018 var, at det kun havde lille betydning for udbyttet.

Der er igen i år henvendelser om deformiteter bl.a. sammenvoksede blade og ”trompeter” i vinterraps som følge af anvendelse af Belkar i efteråret.

Belkars virkemekanisme i ukrudtsplanterne er at forstyrre hormonbalancen, så ukrudtet dør. Engang imellem bliver rapsplanterne også påvirket. Det sker primært, når planterne er små på sprøjtetidspunktet og i overlap, hvor dosis er dobbelt. Symptomerne ses ofte mere udbredt i foragre eller andre steder, hvor de ikke er så udviklede på sprøjtetidspunktet som i resten af marken.

I 2018 var der en del tilfælde, hvor hormonvirkningen gav sig udslag i at bladskeden omsluttede hovedskuddet, så dette ikke kunne vokse op og sætte blomster som normalt. Se artikel fra 2018 med fotos af symptomer her.

Billede 1, 2 og 3. Skader i 2019 forårsaget af Belkar anvendt i efteråret. Foto: Valborg Schmidt, SLF (billede 1) og SEGES.

Betydning

Erfaringerne fra 2018 har været, at deformiteterne er meget synlige, men de havde kun lille betydning for udbyttet, idet de påvirkede planter udgjorde en forholdsvis begrænset del af plantebestanden, og at de fleste skadede planter kompenserede med sideskud.

I 2019 ser det ud til, at antallet af marker med forekomst af skadede planter er større, og at der i nogle marker er mere udbredt forekomst af hormonskade. Skaderne spænder fra fortykkede bladskeder, hvor hovedskud vokser videre i næsten normal tilstand og til planter, hvor hovedskuddet er helt omsluttet. For mange af de værst skadede planter vil hovedskuddet ikke kunne vokse sig igennem den deforme bladskede. På et tidspunkt vil planten begynde at kompensere med sideskud, ligesom naboplanter i nogen grad vil fylde pladsen ud. Derfor er der forventning om mindre påvirkning af udbyttet end procentandelen af skadede planter kunne indikere.

Årsag

Der er god dokumentation for at skaderne sker ved sprøjtning på små planter. I efteråret 2018 skete fremspiringen af rapsen i mange marker på grund af tør jord over en længere periode. En del planter har dermed været små, da afgrøden har nået vækststadiet, hvor man kunne anvende Belkar. Det kan desuden være en omstændighed, at der har været relative høje temperaturer, hvilket en kendt årsag til at hormonmidler af og til giver påvirkning af afgrøden.

Sidst bekræftet: 29-03-2019 Oprettet: 29-03-2019 Revideret: 29-03-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværnsteam


Landskonsulent, Afdelingsleder

Carsten Fabricius

PlanteInnovation


Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværnsteam


Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Undersøgelse af kilder til miljøbetinget resistens hos svampen Aspergillus fumigatus
I 2-3 procent af prøverne indsamlet fra marker blev der påvist miljøbetinget resistens mod triazoler hos Aspergillus fumiga...
12.12.19
Orius godkendt til mindre anvendelse i hyben
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Orius 200 EW og Orius Max 200 EW til mindre anvendelse mod rust...
06.12.19
Flere skadedyrsmidler på vej til forbud
Især i raps og andre korsblomstrede bliver der færre virkemekanismer til rådighed. Få opbrugt Biscaya i sæson 2020.
06.12.19
Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
06.12.19
Skadedyrsmidlerne Lamdex og Axiendo er godkendt
Midlerne er identiske med Karate 2,5 WG, som er afmeldt. I land- og havebrug (spiselige afgrøder/foder) er Lamdex godkendt ...
05.12.19

Læs også