Oprettet: 19-12-2019

Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring

Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af lejesæd er udbetalt 2500 kr. pr. ha med lejesæd.

Alle har haft en økonomisk nettogevinst ved at deltage i projektet, også uden lejesæd.

Kombination af vækstreguleringsprognose og forsikring

I et projekt støttet af forsikringsselskabet Topdanmark og Miljøstyrelsen er en idé om at forsikre sig mod lejesæd i vinterhvede undersøgt. Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha i april, og ved at undlade behandling med vækstreguleringsmidler kunnet forsikre sig, så der ved lejesæd er udbetalt 2.500 kr. pr. ha med lejesæd. Denne form for forsikring er aktuel hvis man vurderer at der er lav risiko for lejesæd, og man alligevel tvivler på om der kommer lejesæd, hvis vækstregulering undlades.

I alt 11 landmænd deltog i projektet med i alt 475 ha. Vækstreguleringsprognosen i CropManager har været brugt til at vurdere lejesædsrisikoen. Markernes pointscore lå alle i den halvdel af vækstreguleringsprognosen med lavest lejesædsrisiko. Hvis deltagerne ikke havde deltaget i projektet, ville de have udført en vækstregulering.

Lejesæd ved høst og sparede omkostninger

Ud af de 475 hektar kom der lejesæd på i alt fem hektar, svarende til 1 procent af arealet, se tabel 1. Dermed er det konstateret, at beslutningen om at undlade vækstregulering var rigtig. Hver landmand har haft en udgift på 50 kr./ha til forsikringen, men har også sparet mellem 80-200 kr./ha på vækstreguleringsmiddel og sprøjtning. Derfor bliver nettogevinsten for deltagerne 30-150 kr./ha. Besparelsens størrelse afhænger af, om der normalt tilsættes vækstreguleringsmiddel til en sprøjtning, eller om midlet køres ud alene. De to landmænd som fik lejesæd i dele af deres marker fik 2500 kr./ha med lejesæd.

Tabel 1. Lejesædsrisiko i CropManager, og forekomst af lejesæd i projektmarker med vinterhvede

Vinterhvede Forsikret
areal ha.
Antal
marker
forsikret 
Karakter i
vækstre-gulerings-prognose1)
Vækst-
regulerings-prognose i CropManager2)
Forsikret areal med lejesæd ha.
Landmand 1 44,5 4 -1 til 1 Medium 0
Landmand 2 57,6 5 0 Medium 0
Landmand 3 28,0 2 -1 Medium 0
Landmand 4 33,1 2 -2 Medium 0
Landmand 5 19,2 3 0 til -2 Medium 0
Landmand 6 37,7 4 -1 til 0 Medium 5
Landmand 7 54,1 2 -1 Medium 0,1
Landmand 8 29,8 2 0 til -2 Medium 0
Landmand 9 38,6 2 0 Medium 0
Landmand 10 67,0 7 0 til -1 Medium 0
Landmand 11 65,3 4 -1 Medium 0
I alt 474,9 37 5,1 = 1%

1)Karakterer mellem -2 og +3 er i medium risiko for lejesæd, over 3 i høj risiko og under -2 i lav risiko.
2) Beslutningsstøtteværktøj til vurdering af lejesædsrisiko

Fortsættelse af projekt i 2020

Halvdelen af de landmænd, som har deltaget i projektet, har spurgt om de kan tegne en tilsvarende forsikring i 2020, og gerne med flere afgrøder. Topdanmark vil gerne afprøve forsikringsmodellen igen i 2020. Hvis udfaldet er positivt, vil det blive et tilbud til alle landmænd, og eventuelt også i flere afgrøder.

Hør mere om ’Pilotprojektet med forsikring mod lejesæd’ på Plantekongres 2020, i session 17. ’Afgrødeforsikringer – muligheder og dækning’ tirsdag den 14. januar kl. 15.15-16.00

Læs hele statusnotatet om projektet her, hvor der også omtales validering af lejesædsprognosen, og analyser af sammenhæng mellem biomasse og lejesædsrisiko.

 

Sidst bekræftet: 19-12-2019 Oprettet: 19-12-2019 Revideret: 19-12-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Planteværn

Marian Damsgaard Thorsted

Planteværn


Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

Gødning/Miljø


IT Konsulent

Christian Brandt Møller

Business Development


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.06.20
Er der godt gang i vårbyggen, og skal der vækstreguleres?
Vårbyggen har generelt busket sig rigtigt godt i år, og lige nu er det meget forskelligt hvor langt afgrøderne er i udvikli...
29.05.20
Krav om autorisation ved køb af plantebeskyttelsesmidler træder i kraft 1. juli 2020
Forhandlere skal fra denne dato tjekke, at du som køber af plantebeskyttelsesmidler har den nødvendige autorisation. Ved be...
22.05.20
Sprøjteplan, sprøjtejournal og rådgivning om plantebeskyttelse
Lovgivning om plantebeskyttelse stiller mange krav til planteavlskonsulent, landmand og eventuel maskinstation ved planlægn...
13.05.20
Brug lokale vejrstationer i din overvågning af septoria
Det er nu muligt at tilføje lokale vejrstationer til septoria-modellen i CropManager. Det giver dig de mest præcise data fo...
07.05.20