Oprettet: 12-12-2019

Se behov for målrettede efterafgrøder 2020 på Landmand.dk

SEGES har udviklet en applikation på Landmand.dk, der viser procent målrettede efterafgrøder 2020 for det eller de kystvandoplande, som dine marker ligger i.

I efteråret 2020 skal der dyrkes ca. 380.000 ha frivillige målrettede efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder.

I 2020 skal behovet for efterafgrøder opfyldes pr. kystvandopland. Danmark er inddelt i 90 kystvandoplande. Hvis ikke behovet opfyldes i det enkelte kystvandopland, kan det forventes, at der kommer et obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder uden tilskud.

I 2020 kan du kun søge tilskud til målrettede efterafgrøder, hvis dit samlede efterafgrødegrundareal er på 10 ha eller mere.

Ansøgningsfristen er 17. april 2020 i Fællesskemaet i Tast selv-service. I 2020 er der kun én ansøgningsrunde.

Landmand.dk

På Landmand.dk vil du se en boks, hvor der står Målrettede efterafgrøder. Når du trykker på den vil du se dine marker og beregning af dit minimumsbidrag til de frivillige målrettede efterafgrøder – se eksempel nederst.

Den bedste placering af frivillige målrettede efterafgrøder, for at nå målet i det enkelte kystvandopland, er placering i områder med laveste retentionsklasse, dvs. klasse 1.

Sidst bekræftet: 12-12-2019 Oprettet: 12-12-2019 Revideret: 12-12-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

Gødning/Miljø


Landskonsulent, cand.agro.

Marianne Haugaard-Christensen

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder i 2020
SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugssty...
06.04.20
Minivådområder og Fællesskema 2020
Minivådområder med tilsagn kan få arealstøtte, hvis arealet overholder betingelserne under art. 32. Læs om reglerne samt sp...
02.04.20
NYT - Se hvor der ud fra satellitmålinger kan være behov for omsåning på dine vintersædsmarker
På Landmand.dk kan du nu se, om der kan være behov for omsåning/isåning i dine vintersædsmarker med korn. Beregningerne er ...
01.04.20
Tilskud til målrettet kvælstofregulering og overlap med §3-fejlregistrede arealer
Landbrugsstyrelsen har ved opdatering af Tast selv-service onsdag 25. marts, fjernet blokeringen når marker overlapper med ...
27.03.20
GB-fradragsarealer og beregning af N-kvote i GKEA 2020
I skemaet Gødningskvote og efterafgrøder 2020 fratrækkes areal med GB-fradragsarealer ved beregning af N-kvoten. Hvis areal...
26.03.20