Oprettet: 24-10-2019

Indtegn dræn fra drænkort i AgroGIS og upload til CropManager

Video viser trin for trin, hvordan et drænkort digitaliseres i AgroGIS. Derudover vises, hvordan drænfilerne uploades til visning i CropManager.

Der er stor interesse fra landmands side til at gemme, anvende og se både gamle og nye drænkort i CropManager og FarmTracking. Det er muligt at uploade drænfiler i filformatet Shape til CropManager/FarmTracking.

SEGES har udarbejdet en video, der viser trin for trin, hvordan man i AgroGIS digitaliserer et drænkort og uploader det til CropManager/FarmTracking. Se video her eller nederst på siden.

Trinene er:

  1. Scan det papirdrænkort ind og gem filen i formatet JPG
  2. Indlæs JPG filen i AgroGIS
  3. Geo-referer drænkortet, så det ligger korrekt i forhold til veje, hus, skel m.m.
  4. Digitaliser drænledningerne (optegn drænledninger og drænbrønde)
  5. Eksporter til Shape og zip drænbrønde og drænledninger i hver sin fil
  6. Upload til CropManager/FarmTracking og se resultatet

Hvad er forskellen på et geo-refereret og et digitaliseret drænkort?

Nedenfor vises forskellen på et geo-refereret kort og et digitaliseret kort.

   

Papirdrænkort

 

Et gammelt drænkort, der skal digitaliseres.

Kortet har ingen geografi, det er bare et kort.

 

Geo-refereret drænkort

 

At et kort er geo-refereret betyder, at kortet er lagt geografisk korrekt i landskabet. 

Der er ikke optegnet dræn.  

Et geo-refereret kort kan bruges til at se, hvor drænene ligger i marken og læse noter om dimensioner på drænledninger m.m.

Digitaliseret drænkort

 

At kortet er digitaliseret betyder, at drænledningerne er indtegnet. Det digitaliserede kort kan uploades og vises i CropManager.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være usikkerheder forbundet med udelukkende at geo-referere på baggrund af digitale kort. Du får en mere præcis geo-referering, hvis du har GPS-opmålinger af drænbrønde og drænudløb opmålt i marken.

Fif og tricks ved indtegning af dræn i AgroGIS

 

1. AgroGIS projekttype Dræn

AgroGIS har en projekttype, der hedder Dræn. Når du vælger projekttype ”Dræn” dannes der automatisk to filer – DrænBrønd og DrænLedning. Åbn dem og du er klar til at optegne dræn.

 

2. Tjek indstilling af billedorientering

Det kan være en god ide at kontrollere, at indstillingen for Billedbehandling er korrekt – se nedenfor.

Vælg Indstillinger → MapInfo Grundindstillinger → Billedbehandling

Du skal vælge som vist med gul farve - ”Altid”

Hvis indstillingen ikke er korrekt, vil drænkortet fastfryses i en 90 grader nord/syd visning. Det vil ikke være muligt dreje kortet.

 

 

3. Upload til CropManager - formater

Når data skal uploades til CropManager, skal filformatet være i shape.

Hver dræntype - drænbrønde og drænledninger - skal pakkes i hver sin zip fil. Se nedenfor.

 Se videoen: Indtegn dræn fra drænkort i AgroGIS og upload til CropManager

Sidst bekræftet: 24-10-2019 Oprettet: 24-10-2019 Revideret: 24-10-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

Gødning/Miljø


Konsulent

Sebastian Piet Zacho

Miljø & Land


Af samme forfatter

NYT - Se hvor der ud fra satellitmålinger kan være behov for omsåning på dine vintersædsmarker
På Landmand.dk kan du nu se, om der kan være behov for omsåning/isåning i dine vintersædsmarker med korn. Beregningerne er ...
01.04.20
Kvælstofprognosen 2020
Kvælstofprognosen for 2020 viser et større kvælstofbehov end normalt. På landsplan er behovet ca. 10.000 tons eller omkring...
19.03.20
Se status for ansøgninger af målrettede efterafgrøder 2020 på Landmand.dk
SEGES har udviklet en applikation på Landmand.dk, der viser det manglende areal af målrettede efterafgrøder 2020 for det el...
16.03.20
Mangler du gyllekapacitet - se gylletanke indenfor 10 km af din ejendom
Nu med video. På grund af store nedbørsmængder kan der være behov for at finde ledige gylletanke i nærområdet. På landmand....
26.02.20
Se dine marker sammen med tørvekortet fra Miljøministeriet
Gå ind på Landmand.dk og se tørvekortet sammen med dine marker. Her ser du, hvilke af dine marker der er klassificeret som ...
12.02.20