Oprettet: 19-02-2020

Drone og satellitbilleder - Udnyttes markens variation i præcisionslandbruget?

Bliv klogere på hvad maskiners arbejdsbredde har af betydning for at udnytte markens variation i biomasse målt fra satellit og drone, samt hvordan sprøjtespor påvirker grundlaget for graduering ud fra biomasse.

I præcisionslandbruget bruges satellit- eller dronebilleder til at vurdere variationen i biomassen hen over marken, hvilket efterfølgende anvendes til at graduere tildelingen af f.eks. gødning eller planteværn. Teknologisk Institut har i samarbejde med SEGES undersøgt, hvor godt afgrødens behov for hjælpestof rammes ved forskellige brugsscenarier.

Ved graduering af f.eks. planteværn er typen af sprøjte afgørende for præcisionen af gradueringen – altså hvor små områder der kan gradueres i. I denne analyse har vi beregnet på 3 forskellige scenarier med følgende arbejdsbredder:

Hele bombredden: I dette scenarie kan sprøjten graduere i en arbejdsbredde på 24 meter, og det antages at længden i kørselsretningen er 3 meter (flere autostyringssystemer kan regulere dosis indenfor 3 meter).

Sektionsopdelt: I dette scenarie kan sprøjten graduere i 3 meter sektioner, hvilket giver mulighed for individuel graduering af hver enkelt sektion. Det antages i analysen at længden i kørselsretning er 3 meter.

Dyseniveau: I dette scenarie kan sprøjten graduere på dyseniveau (0,5 meter pr. dyse), hvilket giver mulighed for individuel graduering af hver enkelt dyse. Det antages i analysen at længden i kørselsretning er 0,5 meter.

Figur 1. Illustration af tre beregningsscenarier med henholdsvis 24 x 3 meter, 3 x 3 meter og 0,5 x 0,5 meters arbejdsbredde.

Effekten af opløsningen af biomassebilleder er beregnet ud fra dronemålinger i to vinterhvedemarker fra 2019 med forholdsvis stor variation i biomassen. Dronebilleder med en opløsning på 0,5 meter er anvendt som reference. Derudover er effekten af sprøjtespor i biomassebilleder undersøgt. Analysen er foretaget i 25 grid (parceller) af 10 x 10 meter (se billede 2).

   
Før fjernelse af NDRE værdier i kørespor. Her er den gennemsnitlige NDRE beregnet pr. grid inklusiv de tydeligt røde områder fra køresporet (nuværende praksis).  Efter fjernelse af NDRE værdier i kørespor. Her er NDRE beregnet pr. grid EFTER, at køresporet er fratrukket gennemsnitsværdien.  

Konklusion

Resultatet af analysen kan sammenfattes i følgende konklusioner:

  • Ved brug af dronebaseret biomassekort i de to vinterhvedemarker er det muligt at udnytte følgende procentdele af variationen i marken (i forhold til ensartet tildeling) i de tre scenarier med varierende arbejdsbredde:
    • Hele bombredden    42-45% af variationen i biomasse udnyttes
    • Sektionsniveau       57-59% af variationen i biomasse udnyttes
    • Dyseniveau       75-79% af variationen i biomasse udnyttes
  • Ved brug af satellitbaseret biomassekort er det IKKE i samme grad muligt at forbedre udnyttelsen af variationen i biomasse uanset om sprøjten kan tildele gradueret på sektions eller dyseniveau, da gridsstørrelsen er 10 x 10 meter i stedet for 0,5 x 0,5 meter.
  • I dette forsøg med 25 grid af 10 x 10 meter ændrer tildelingsgrundlaget (ud fra NDRE) sig med 0,4-34% i de grid med kørespor. Biomassebilleder hvor køresporene i marken er fjernet kan dermed forbedre grundlaget for gradueret tildeling i marken.
  • Økonomiske beregninger i analysen indikerer at det ved svampebehandling er økonomisk rentabelt at udføre droneflyvning, hvis der er udstyr til rådighed, som kan tildele gradueret på sektion- eller dyseniveau.

Se hele rapporten her.

Undersøgelsen er støttet af Miljøstyrelsen - Partnerskab om Præcisionssprøjtning 2019.

 

Sidst bekræftet: 19-02-2020 Oprettet: 19-02-2020 Revideret: 19-02-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent

Mette Kramer Langgaard

Gødning/Produktion


Faglig leder

Thomas Nitschke

AgroTech


Af samme forfatter

Bor til majs i 2020
Der er øget risiko for bormangel i majsmarker, som har fået større mængder nedbør i vinterhalvåret end normalt. Vurder derf...
11.05.20
Kontrollér vårbyggen for manganmangel
Tjek vårbygmarkerne for manganmangel nu, og udsprøjt mangan ved konstateret mangel.
05.05.20
Bor til vinterraps
Vinterraps er følsom overfor bormangel, men er det bormangel, du ser i rapsmarken netop nu?
02.04.20
Oversigt over gødninger velegnede til udsprøjtning 2020
Se eksempler på gødninger, der er velegnede til udsprøjtning, bl.a. til dækning af behovet for mikronæringsstoffer.
26.03.20
Kontrol med ringanalyser af gylle i 2020
I 2020 er der gennemført kontrol med kvaliteten af gylleanalyser hos kommercielle laboratorier. Se ud fra resultaterne af r...
09.03.20