Oprettet: 13-12-2018

Teorien bag gradueret tildeling af kvælstof – et undervisningsmateriale

Skal du afholde kurser i gradueret tildeling af kvælstof? Her kan du finde alt, hvad du skal bruge til planlægningen af kurset og i undervisningen.

Flere danske landmænd begynder at interesserer sig for præcisionsjordbrug, og omfordeling af gødning er et godt sted at starte. Men hvordan skal man omfordele? Og hvad ligger til grund for SEGES’ anbefalinger? Det kan man få svar på i dette undervisningsmateriale. Desuden kan du få gode råd til, hvad der skal til for at dit kursusforløb bliver en succes. 

Du finder:

  • En power point præsentation med en gennemgang af den faglige baggrund for omfordeling af kvælstof efter Robin Hood princippet
  • En drejebog for hvad du skal overveje når du planlægger kursusforløbet
  • En øvelsesvejledning til hvordan man kan arbejde med biomassekort og de tre trin i udarbejdelsen af tildelingskort

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i det promilleafgiftsfondens finansierede projekt Opbygning af præcisionsjordbrugsskoler for danske planteavlere i et samarbejde mellem SEGES, lokale rådgivere, der er specialiseret i præcisionsjordbrug samt landmænd med en særlig interesse for emnet.

 

Sidst bekræftet: 12-12-2019 Oprettet: 13-12-2018 Revideret: 13-12-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

Gødning/Produktion


Specialkonsulent

Anna Marie Thierry

Center for Klima & Bæredygtighed


Af samme forfatter

Hvordan udnytter jeg min gylle bedst muligt?
Udnyttelsen af husdyrgødning afhænger i høj grad af, hvordan den håndteres. SEGES modtager derfor løbende en række spørgsmå...
27.03.20
Det kan blive dyrt at spare på syre til gylle
Når du udbringer forsuret gylle til græs, skal du være opmærksom på, at forsuringen er sket korrekt, og at du bagefter kan ...
20.03.20
Modeller til graduering af kvælstof til vinterraps og vintersæd
SEGES har udarbejdet modellerne til graduering af kvælstof ved første tildeling i vinterraps og vintersæd.
13.03.20
Video og præsentation fra Webinar om gødskning i foråret 2020
Se eller gense webinaret, som blev afholdt onsdag den 19. februar. Du kan også downloade præsentationen.
20.02.20
Gødskningsstrategi til vinterraps i foråret 2020
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
11.02.20