Oprettet: 08-02-2010

Regnearket Din Bundlinje Mark

Landscentret Planteproduktion har udviklet et regneark til analyse og benchmarking af økonomien i markbruget på den enkelte bedrift. Regnearket er især velegnet for bedrifter, der ikke er med i Targit regnearket.

Regnearket ’Udbytter og indtjening i markbruget’, også kaldet Targit regnearket, anvendes på mange planteavlskontorer til analyse og benchmarking af økonomien i markbruget. Brug af Targit regnearket forudsætter imidlertid, at den bedrift, der skal analyseres, har fået udarbejdet en Ø90 årsrapport på det samme landbrugscenter, som står for planteavlsrådgivningen. Da det ikke altid er tilfældet, er der udviklet et supplerende værktøj kaldet ’Din Bundlinje Mark’. I dette værktøj skal bedriftens økonomiske nøgletal for markbruget indtastes manuelt. Til benchmarking er der data fra 3.250 bedrifter fra den landsdækkende regnskabsdatabase.

Benchmarking med Din Bundlinje Mark

Som bruger af regnearket vælger man selv hvilken sammenligningsgruppe, der skal vises. Der er mulighed for både at få vist gennemsnitstal for hele gruppen og resultaterne for den undergruppe, der har klaret sig bedst på en given parameter. Du kan f.eks. vælge at få vist resultaterne for de 10 eller 20 % af bedrifterne, der har opnået det bedste dækningsbidrag eller de laveste maskinomkostninger. For de valgte sammenligningsgrupper får man også vist afgrødeudbytter, arealfordeling og afgrødepriser. 

Eksempel på udskrifter

Der er to sider udskrifter:

Eget resultat og sammenligningstal
Grafisk præsentation

Download regneark

Regnearket stilles gratis til rådighed.
Download version 1.01 (højreklik og ’Gem destination som’)

Regnearket indeholder ikke makroer.

Sidst bekræftet: 10-02-2014 Oprettet: 08-02-2010 Revideret: 08-02-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Se vandunderskuddet i dine marker
I CropManager kan du nemt følge vandbalancen i dine marker, og du kan aflæse, om afgrøderne er i tørkestress. Det har f.eks...
30.04.20
Igen tidlig start på vandingssæson
Ringe nedbør den seneste måned udløser tidligt behov for markvanding i overvintrende afgrøder på grovsandet jord.
14.04.20
Tørken i april gør ondt nu
Der er udbredt tørke i afgrøderne i det meste af landet, også på lerjord. Det skyldes det tørre vejr i april. I begyndelsen...
09.07.19
Klima - det kan du gøre i marken
Her kan du finde viden om, hvad du kan gøre i marken for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni ...
21.08.18