151

Oprettet: 21-04-2010
Revideret: 05-04-2011

Vandingregnskab Online

Der er mulighed for at føre vandingsregnskab med programmet Vandregnskab Online på internettet.

Vandregnskab Online

  • sikrer, at du kommer rettidigt i gang med at vande
  • fortæller dig løbende, hvilke marker der trænger mest til vand
  • håndterer vandingsspor på markniveau
  • viser hvilke marker, der er tilknyttet de enkelte pumpestationer
  • gør det muligt at udskrive en daglig vandingsplan
  • genbruger dine markoplysninger fra Dansk Markdatabase
  • viser hvor meget vand, der er tilbage på vandingstilladelsen

For yderligere oplysning og bestilling kontakt:

Dit Landbrugscenter, eller

Videncentret for Landbrug
Agro Food Park 15
8200 Århus N
Telefon: 7015 5015
Email: planteit@vfl.dk

Programmet Vandregnskab Online, henter automatisk vejrdata fra DMI, og du skal kun indtaste oplysninger om vanding og evt. nedbør. Programmet beregner underskuddet i de enkelte marker, og du kan få en samlet oversigt over alle marker, således at vandingen kan planlægges.

Eksempel på den oversigt man får med programmet Vandregnskab Online:

Via Dansk Markdatabase er det muligt automatisk at overføre markplan med videre direkte fra Mark Online til Vandregnskab Online. Nærmere oplysninger hos din konsulent. 

Sidst bekræftet: 07-05-2015 Oprettet: 21-04-2010 Revideret: 05-04-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Se vandunderskuddet i dine marker
I CropManager kan du nemt følge vandbalancen i dine marker, og du kan aflæse, om afgrøderne er i tørkestress. Det har f.eks...
30.04.20
Igen tidlig start på vandingssæson
Ringe nedbør den seneste måned udløser tidligt behov for markvanding i overvintrende afgrøder på grovsandet jord.
14.04.20
Tørken i april gør ondt nu
Der er udbredt tørke i afgrøderne i det meste af landet, også på lerjord. Det skyldes det tørre vejr i april. I begyndelsen...
09.07.19
Klima - det kan du gøre i marken
Her kan du finde viden om, hvad du kan gøre i marken for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni ...
21.08.18