Oprettet: 22-08-2011
Revideret: 15-01-2016

Graddageberegner

Graddageberegneren kan bl.a. bruges til at beregne, om du kan nå at så vinterraps, så den kan nå at udvikle sig tilstrækkeligt inden kulden forventes at sætte ind.


Graddage beregnes ud fra observeret vejr til dato, seks-døgns prognosen og derefter normalvejr baseret på perioden 1961-1990. Alle vejrdata er specifikke for det valgte postnr.

Indstillinger
Startdato
og Slutdato: angiver perioden for graddagesummeringen.
Basisværdi: trækkes fra temperaturen før summeringen. Temperaturer mindre end basisværdien tælles ikke med.
Klimaændring: er som udgangspunkt sat til nul, men temperaturnormalen 1961-1990 kan hæves med op til 5°C, hvis man vil tage højde for temperaturstigninger.
Tærskelværdi: graddagssummeringen skrives med rødt, når denne værdi er overskredet.
Tærskeldato: graddagssummeringen skrives med rødt efter denne dato.
Postnummer: du kan få vist data for eget område ved at vælge postnummer.

Eksempel
Hvis du vil vurdere, om du fortsat kan så vinterraps f.eks. den 3. september, indtaster du sådatoen den 3. september som Startdato og den 31. december som Slutdato.
Da vinterraps ikke udvikler sig under 5°C sættes Basisværdien til 5,0. Der er sket en temperaturstigning siden 1961–1990 i størrelsesordenen 0,5–1,0 °C, derfor sættes Klimaændringen til 0,7 °C.
Ifølge tyske forsøgsresultater antages det, at vinterraps kræver ca. 500 graddage for at kunne nå at udvikle sig tilstrækkeligt inden vinteren. Derfor skal knappen være trykket ind ved Tærskelværdi, og denne sættes til 550. Danske forsøg viser, at der er relativt store forskelle mellem år, ligesom der er forskelle mellem sorternes evne til at kompensere for et lidt sent såtidspunkt.
Efter valg af postnr. klikkes på Beregn, og du kan nu gå ned i tabellen og se den løbende summering af graddage.

 

Sidst bekræftet: 12-08-2019 Oprettet: 22-08-2011 Revideret: 15-01-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Director, Digital Solutions

Jens Bligaard

Digital


Af samme forfatter

Fordampning
Figuren viser den potentielle fordampning i løbet af året baseret på vejret og for valgt postnr.
07.04.20
Jordtemperatur - målinger
Jordtemperaturen er døgngennemsnittet målt i 10 cm's dybde på en række målestationer. Det danner grundlag for at få vist jo...
14.08.16
Årets vandbalance
Se årets vandbalance uge for uge baseret på vejret for det valgte postnummer. Vandbalancen bruges bl.a. i forbindelse med m...
14.08.16
2-9 døgns vejrprognose
Vejrprognose for 2-9 dage. Prognosen bygger på data fra DMI.
14.08.16
Nedbørsprognose
Se en nedbørsprognose (mm nedbør pr. time) for de næste to døgn på et Danmarkskort.
14.08.16