Kvæg

Avlsværdital for kødkvæg

Formålet med hitlisterne er at give en opdateret oversigt over racens bedste avlsdyr og formålet med listerne med insemineringstyre er, at vise de seneste avlsværdital for tyre med meget afkom.

Søgefunktionerne giver mulighed for at finde de køer og tyre som har de højeste avlsværdital ud fra de givne forudsætninger, samt finde avlsværdital på specifikke dyr eller dyr i afkomsgrupper. Det er kun muligt at finde dyr som optræder på hitlisterne.

Hvilke tyre og køer kommer på hitlisterne?

For både køer og tyre skal S-indekset være over 90 og sikkerheden over 10%, dog maksimum 1.500 dyr pr. køn for hver race. Begrænsningen på max. 1.500 dyr bevirker, at mini­mumsgrænsen for S-indekset reelt bliver større end 90 hos de antalsmæssigt store racer.

Tyre er med på listen hvis de opfylder et af følgende krav:

  • Levende
  • Afgået for mindre end 1 år siden og har afkom som er født indenfor de sidste 2 år
  • Afgået for mere end 1 år siden og har mere end 50 afkom født indenfor de sidste 2 år

Tyre som er afgået har ikke angivet en ejer.

Køer og kvier er kun med på listen hvis de er levende.

Vil du vide mere?