Oprettet: 01-04-2016
Revideret: 01-02-2019

Abonnementsvilkår for LandbrugsInfo - Landmænd

Nedenstående vilkår gælder for et landmandsabonnement på LandbrugsInfo, der er en informationstjeneste fra SEGES.

 1. Abonnementet på LandbrugsInfo er personligt. BrugerID og kodeord må ikke overdrages til andre. Ved mistanke om misbrug skal kodeordet straks ændres, hvilket kan ske via loginboksen på http://www.landbrugsinfo.dk. Alternativt kan det ske ved henvendelse til det landbrugscenter, hvor abonnementet er tegnet.
   
 2. Hjælp og vejledning ydes af den rådgivningsvirksomhed, hvor man er medlem. Er man ikke medlem yder SEGES service i brugen af systemet.
   
 3. Landmandsabonnementet kan kun tegnes af landmænd til brug ved arbejdet i landmandens bedrift. Har man som landmand andet hovederhverv, hvor informationen på LandbrugsInfo kan finde anvendelse, skal der i stedet tegnes et firmaabonnement. I forhold til alle abonnementer træffer SEGES afgørelse om abonnementstype.
   
 4. Informationer på LandbrugsInfo er beskyttet i henhold til ophavsretsloven, og overdragelse af informationerne må kun ske efter aftale med SEGES.
   
 5. Abonnementet giver adgang til alle informationer, med undtagelse af få interne klassificerede informationer.
   
 6. Ved oprettelse af abonnement skal navn, adresse og telefonnummer oplyses. Såfremt oplysningerne er mangelfulde eller forkerte, forbeholder SEGES sig ret til at lukke abonnementet.
   
 7. Prisen er 2.150 kr. + moms pr. år hvis man ikke er aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer. Er man aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer er abonnementet gratis. 
  Ved tilmelding betales for den resterende del af året, herefter én gang årligt for et kalenderår. Betaling for abonnementet sker til SEGES.
   
 8. Opsigelse af abonnementet kan ske når som helst ved henvendelse til SEGES Kundecenter pr. mail eller tlf. 7015 5015, og abonnementet refunderes relativt i forhold til tidspunktet på året.
   
 9. SEGES forbeholder sig ret til ændringer i abonnementsvilkårene. Kommende ændringer vil blive varslet i god tid til alle abonnenter.
   
 10. Overtrædelse af vilkårene vil medføre udelukkelse fra LandbrugsInfo. Medfører overtrædelsen af vilkårene et tab for SEGES, vil abonnenten være forpligtet til at betale erstatning. Mistanke om overtrædelse medfører udelukkelse mens sagen undersøges.

Retur til bestilling og priser.

Sidst bekræftet: 01-02-2019 Oprettet: 01-04-2016 Revideret: 01-02-2019

 Kundecenter

Åbningstider

Mandag-torsdag:
kl. 8:00-17:00
Fredag:
kl. 8:00-15:30

Kontakt

T: +45 7015 5015
E: kundecenter@seges.dk

Forfatter

Marketing og Fagkommunikation