Oprettet: 20-03-2015

Biologisk APV

Svinebedrifter skal være opmærksomme på, at Arbejdstilsynet kan stille særlige krav om udarbejdelse af en biologisk ArbejdsPladsVurdering (APV).

En biologisk APV skal indeholde følgende fem punkter: 
  1. Klassificeringen af de relevante mikroorganismer.
  2. Oplysninger om mulige allergiske eller toksiske risici.
  3. Retningslinjer fra offentlige myndigheder.
  4. Oplysninger om sygdomme, som de ansatte kan pådrage sig i forbindelse med arbejdet.
  5. Oplysning om de arbejdsprocesser, der kan indebære påvirkning fra mikroorganismer, herunder graden og varigheden af den eventuelle påvirkning.   
 

Hvilke myndigheder vejleder om håndteringen af MRSA i Danmark?

Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitution vejleder om MRSA-udbrud på hospitaler, på plejehjem, hos tandlæger, fysioterapeuter eller lignende steder og iværksætter forholdsregler for at undgå yderligere spredning.

Fødevarestyrelsen vejleder landbruget i, hvordan man begrænser udbrud af husdyr-MRSA blandt dyrebesætningerne, håndterer gårdbesøg, beskytter de ansatte m.m. Fødevarestyrelsen er også ansvarlig for vejledning vedr. fødevaresikkerheden.

Statens Serum Institut overvåger forekomsten af MRSA i Danmark.

Arbejdstilsynet angiver reglerne af hensyn til de ansattes sikkerhed. 

 
   
     

For at minimere smitterisiko, beskytte dig selv bedst muligt, leve op til bekendtgørelse og vejledning er herunder inspiration til brug ved: 

1. Indhentning af information og instruktion af medarbejdere

  • - Arbejdsgiveren skal sørge for, at instruktioner til de ansatte foreligger skriftligt og i fornødent omfang ved opslag – her finder du vejledninger med information om MRSA og beskrivelse af nødvendige forholdsregler. 

2. Udarbejdelse af den generelle APV

  • MRSA er en problematik, man skal forholde sig til under udarbejdelse af den generelle APV. Her finder du spørgsmål at stille dig selv under udarbejdelsen. 

3. Udarbejdelse af biologisk APV

  • Her finder du et eksempel på en biologisk APV. Den biologiske APV kommer først til sin ret, når du samtidig forholder dig til spørgsmålene, du bør stille dig under udarbejdelse af den generelle APV.

 

Mere viden fra Arbejdstilsynet
På arbejdstilsynets hjemmeside finder du gældende bekendtgørelser, vejledninger og beskrivelse af en biologisk APV:

Arbejdstilsynets beskrivelse af en biologisk APV finder du her 

Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø  
Link til bekendtgørelsen finder du her 

Arbejdstilsynets vejledning om stoffer og materialer- C.0.18 
Link til vejledningen finder du her

 

Forfattere: 

Helle Birk Domino 
Arbejdsmiljøchef  
Videncenter for
Svineproduktion
SEGES P/S
Agro Food Park 15,
8200 Aarhus N
  Morten Schroll 
Konsulent
SEGES P/S
Axelborg, Axeltorv 3,
1609 København V

    

 

 

Sidst bekræftet: 02-05-2019 Oprettet: 20-03-2015 Revideret: 20-03-2015

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Planlægning forebygger arbejdsulykker
Artikel målrettet svineproduktion om forebyggelse af ulykker.
27.03.20
Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17