Arbejdssikkerhed 

Oprettet: 28-08-2003
Revideret: 30-09-2015

Sikkerhedsskilte (pictogrammer)

Oversigt med forskellige sikkerhedsskilte af påbud, forbud, advarsler m.m.

Indhold

Hvad er et sikkerhedsskilt? 


Advarsel
  Ansigtsværn påbudt
Påbud
 
Forbud

 

Det er de gule, blå eller røde skilte eller mærkater med advarsler, påbud og forbud.

På en virksomhed, hvor der er arbejdssituationer som indebærer risiko, skal der adviseres om de pågældende farer. Der anvendes et ensartet markeringssystem med internationale symboler og farver.

Lovgivning om sikkerhedsskiltning

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994, der baseres på et EU-direktiv 92/58/EØF, fremhæves følgende af de vigtigste krav:

Arbejdsgiveren skal, hvis der er fare eller risiko efter at der er truffet passende foranstaltninger til begrænsning og eliminering af pågældende risiko eller fare, skal anvende passende sikkerhedsskiltning for at vejlede, advare og instruere ansatte om risikoens beskaffenhed og træffe alle nødvendige foranstaltninger til at undgå den og beskytte arbejdstageren mod denne.

  • Det er et krav, at alle arbejdsgivere skal tilvejebringe og sørge for, at alle ansatte modtager præcis, fyldestgørende og relevant information vedrørende sikkerhedsskiltningen. De skal også sørge for, at der gives passende og tilstrækkelige instrukser om skiltningens betydning samt de nødvendige foranstaltninger, der skal træffes i forhold til disse.
  • Piktogrammerne skal være så enkle som muligt, og detaljer der ikke fremmer forståelsen, skal udelades.
  • Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et materiale, der bedst muligt kan modstå slag, dårlige vejrforhold og andre belastninger fra det omgivende miljø.


    Der er følgende krav til farver og udformning af sikkerhedsskilte
  • Forbud: Skilte med røde farver og runde i form.
  • Advarsel: Skilte med gul farve og trekantede, ligesidede i form.
  • Påbud: Skilte med blå farve og runde i form.
  • Brandslukningsudstyr: Skilte med rød farve og rektangulær i form.
  • Anvisning og hjælp: Skilte med grøn farve og rektangulær form.

Desuden kan der stilles krav om særlige former for informativ skiltning og opslag med tekster og anvisninger. Dette gælder for eksempel ved arbejdet med og opbevaring af gylle.

Vi har udvalgt en række sikkerhedsskilte, der ofte er brug for på en landbrugsbedrift. Disse er opdelt i de ovenstående grupper.

Dette udvalg vil være under fortsat revidering/udbygning, efterhånden som behovet viser sig. Derfor, hvis du mangler et skilt, er du velkommen til at meddele os dette, og vi kan eventuelt medtage det ved næste opdatering.

Du finder skiltene i nedenstående tabeller og kan klikke ind på det aktuelle.

Bemærk, der bør være supplerende tekst i feltet under piktogrammet. De steder, hvor dette er tomt, skal du selv skrive med tuschpen, hvad piktogrammet skal gøre opmærksom på.

Tabel 1 Oversigt over pictogrammer af forbud

Forbud Pictogram Størrelse
Adgang forbudt for uvedkommende 42 kb
Børn må ikke kravle op Børn må ikke kravle op 41 kb
Gå ikke under læssegrab Gå ikke under læssegrab 44 kb
Indkørsel forbudt Indkørsel forbudt 38 kb
Indkørsel forbudt Indkørsel forbudt 35 kb
Må ikke betjenes Må ikke betjenes 54 kb
Må ikke tilsluttes Må ikke tilsluttes 54 kb
Må ikke startes Må ikke startes 54 kb
Må ikke stoppes Må ikke stoppes 54 kb
Ophold på tanken forbudt     
Parkering forbudt Parkering 38 kb
Rygning forbudt Rygning forbudt 40 kb
Rygning og åben ild forbudt Rygning og åben ild forbudt 41 kb
Svingning til højre forbudt Svingning til højre forbudt 37 kb
Svingning til venstre forbudt Svingning til venstre forbudt 45 kb
Træk ikke kablet ud Træk ikke kablet ud 45 kb
Vending forbudt Vending forbudt 38 kb
Alle forbudsskilte samlet her 251 kb

Tabel 2 Oversigt over pictogrammer af advarsler

Advarsler Pictogram Størrelse
Brandfarlige stoffer 19 kb
Eksplosionsfare 37kb
Forsigtig færdsel på trappe 22 kb
Giftfare - uden tekst 29 kb
Giftfare ved brand Giftfare ved brand 33 kb
Giftfare ved brand NPK gødning Giftfare ved brand NPK gødning 33 kb
Giv agt Giv agt 29 kb
Glat Glat 17 kb
Her skydes med boltepistol Her skydes med boltepistol 32 kb
Højdeforskel Højdeforskel 31 kb
Kran i arbejde Kran i arbejde 33 kb
Livsfarlig gas i beholder Giv agt   
Må ikke berøres Må ikke berøres 35 kb
Nedstyrtningsfare Nedstyrtningsfare 20 kb
Pas på bevægeligt maskineri Pas på bevægeligt masineri 26 kb
Pas på døren Pas på døren 41 kb
Pas på gående Pas på de gående 41 kb
Pas på hunden er løs Pas på hunden er løs 41 kb
Pas på klemningsfare Pas på klemningsfare 33 kb
Pas på kørende transport Pas på kørende transport 37 kb
Pas på legende børn Pas på legende børn 21 kb
Pas på legende børn - uden tekst Pas på legende børn - uden tekst 18 kb
Pas på øjnene, der svejses Pas på øjnene der svjeses 46 kb
Pas på storsække Pas på storsække 22 kb
Pas på tyren Pas på tyren 18 kb
Pas på tyren - uden tekst Pas på tyren - uden tekst 15 kb
Pas på ujævnheder Pas på ujævnheder 25 kb
Stige - uden tekst Stige 13 kb
Truck - uden tekst Truck 15 kb
Trykflasker fjernes ved brand Trykflasker fjernes ved brand 16 kb
Pas på - uden tekst Udråbstegn 13 kb
Ujævnheder Ujævnheder 22 kb
Ætsende stoffer Ætsende stoffer 17kb
Alle advarselsskilte samlet her 641 kb

Tabel 3. Oversigt over pictogrammer af påbud

Påbud Pictogram Størrelse
Ansigtsværn påbudt Ansigtsværn påbudt 33 kb
Beskyttelsesdragt påbudt Beskyttelsesdragt påbudt 14kb
Beskyttelseshandsker påbudt Beskyttelseshandsker påbudt 22 kb
Faldsikring påbudt Faldsikring påbudt 26 kb
Fodværn påbudt Fodværn påbudt 26 kb
Fodværn påbudt Fodværn påbudt 23 kb
Høreværn påbudt Høreværn påbudtt 27 kb
HUSK! At låse HUSK! At låse 19 kb
HUSK! At vaske hænder HUSK! At vaske hænder 37 kb
Korrekt løft Kran i arbejde 15 kb
Rent fodtøj påbudt Rent fodtøj påbudt 33 kb
Sikkerhedssele påbudt Sikkerhedssele påbudt 19 kb
Sikkerhedsstøvler påbudt Sikkerhedsstøvler 23kb
Skal stables korrekt Skal stables korrekt 33 kb
Støvmaske påbudt Støvmaske påbudt 19 kb
Værnemidler Værnemidler 10kb
Øjenværn påbudt Øjenværn påbudt 44 kb
Åndedrætsværn påbudt Åndedrætsværn påbudt 38 kb
Alle påbudsskilte samlet her 349 kb

Tabel 4. Oversigt over pictogrammer af anvisning og hjælp

Anvisning og hjælp Pictogram Størrelse
Førstehjælp ved forgiftning af gyllegas   157 kb
Førstehjælp ved forgiftning af gyllegas (engelsk)    105 kb 
Førstehjælp   105 kb 
Førstehjælp (engelsk)   103 kb 
Advarsel - gylleanlæg    29 kb
Advarsel - gylleanlæg (engelsk)   71 kb 

 

 

Sidst bekræftet: 07-12-2015 Oprettet: 28-08-2003 Revideret: 30-09-2015

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Planlægning forebygger arbejdsulykker
Artikel målrettet svineproduktion om forebyggelse af ulykker.
27.03.20
Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17