Oprettet: 05-05-2017

Husk sikkerheden ved arbejdet i plansilo

Første slæt banker på. Husk sikkerheden undervejs og planlæg, før I går i gang.


Flytbart rækværk og gode adgangsveje er effektive sikkerhedsforanstaltninger.
Foto: SEGES

Plansiloer er ofte fyldt mere end to meter op i højden, og der er risiko for alvorlige ulykker ved fald. I forbindelse med kørsel i plansiloen er der desuden risikoen for skred ud over kanter, og trykket man belaster betonelementerne med.

Før man går i gang, er det vigtigt at planlægge opgaven godt. Tit kan der være lange arbejdsdage, og når først man er i gang, er der sjældent tid til større ændringer i planlægningen.

Planlæg opgaven:

 • Brug et personalemøde eller tavlemøde til at drøfte, hvad der gik godt og skidt sidste år, og hvad der kan optimeres i år
 • Indgå aftaler om, hvordan arbejdet skal udføres
 • Instruér alle medarbejdere i opgaven
 • Hvis I benytter maskinstation, så aftal retningslinjer for, hvor fyldt den enkelte plansilo skal være
 • Vurdér, om de maskiner, der kører ensilagen sammen, er de rigtige i forhold til de elementer, der er sat op (hvilket akseltryk elementerne kan klare, ses i brugsanvisningen for siloen)
 • Vurdér, om der bør foretages ekstra sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre arbejdsulykker.

Sådan undgås fald fra silo ved afdækning:

 • Overfyld ikke siloen. Så udgør silokanten et rækværk i sig selv
 • Mobilt gelænder på frontlæsseren kan skærme mod fald – både fra snitfladen og fra siden
 • Benyt flytbart rækværk på elementerne
 • Bigballer langs siden af elementerne kan minimere faldhøjden
 • En jordvold langs den sidste silos ydervæk hindrer fald og kan benyttes til placering af dæk
 • Sørg for sikker adgangsvej op på stakken
 • Hvis man er træt efter en lang dags ensilering, er der større risiko for, at man er ukoncentreret, når stakken skal dækkes. Lad friske medarbejdere afdække stakken eller vent til næste morgen.

Flytbart rækværk og gode adgangsveje er effektive sikkerhedsforanstaltninger.
Foto: SEGES.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 9, 2017.
Sidst bekræftet: 05-05-2017 Oprettet: 05-05-2017 Revideret: 05-05-2017

Forfatter

Anlæg & Miljø
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Planlægning forebygger arbejdsulykker
Artikel målrettet svineproduktion om forebyggelse af ulykker.
27.03.20
Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17