Galegården 

Oprettet: 28-04-2015

Gode råd

Der er sjovt at lege på landet og det skal være sjovt at lege på landet.

Landet har så meget at byde på - der er så meget at se på og lege med som ikke er at finde i et parcelhuskvarter.

Skal dine børn ud at lege på en bondegård, så send dem selvfølgelig trygt af sted,

men mind dine børn på følgende 3 ting:

  1. Hvis landmanden siger, der er steder I ikke må lege – så er der en grund til det og det kunne være en sikkerhedsmæssig grund
  2. Hold øjne og øre åbne – kommer der fx en maskine så gå væk
  3. Hvis noget er indhegnet, så er der også en grund til det – fx er det dyrene der skal være i indhegningen og ikke børnene.


Hvad siger tallene?


Børneulykker på landet

Der er mange, der kan berette om alvorlige ulykker blandt børn på landet. Endnu flere kan berette om nærved-ulykker både blandt børn og voksne. Inden for de sidste 3 år har Videncentret for Landbrug noteret sig følgende typer ulykker, hvor børn har været involveret:


Tabel 1. Noterede typer ulykker blandt børn på landet.

Statens folkeinstitut har udført en registrering ulykker sket på landbrugsareal blandt børn i alderen 0-15 år i perioden 1998-2009. De faktiske registreringer stammer fra 4 skadestuer og der er kalkuleret tal for landsplan som vist her i tabel 2.

Tabel 2. Beregnede antal børneulykker på landet på landsplan. Kilde: Statens Institut for Folkesundhed.

Beregninger viser et antal børneulykker 3.666 for årene 1998-2009, dvs. på 12 år, svarende til ca. 300 børneulykker på landet om året – 300 ulykker, der er så alvorlige, at de kræver skadestuebehandling.

Børneulykkerne udgør hermed ca. 10 % af det samlede antal ulykker.

Børneulykkerne fordeler sig som vist herunder i diagram 1.


Diagram 1. Illustration af fordeling af børneulykker i perioden 1998-2009. Børn i alderen 0-15 år. Vist som % -vis fordeling af de i alt 436 ulykker, som faktisk er registret på ulykkesregisterets fire skadestuer.

Fordelingen i diagram 1 viser, at der sker en stor andel ulykker (41 %) ved håndtering af heste. Dernæst er sammensætning af maskiner og børn farlig, og ligeledes er der forekommet flere ulykker hvor børn er kommet i karambolage med halmballer. I puljen ”andet” ligger mange forskellige typer ulykker, som skæreulykker, skoldet sig, klemt ben, hånd i klemme, tabt noget over sig, revet sig i hegn, bidt i finger af gris, faldet over et brønddæksel etc.

Vedrørende dødsulykker er der i opgørelsen fra Statens folkeinstitut i 1998-2009 registeret 15 dødsulykker fordelt som vist herunder i diagram 2.

Dødsulykkerne viser sig primært, hvor børn deltager i aktivitet omkring maskinerne, og dernæst er det dødsulykker i forbindelse med håndtering af heste.


Diagram 2. Fordeling af antal børnedødsulykker på landet i perioden 1998-2009.

 

Sidst bekræftet: 28-04-2015 Oprettet: 28-04-2015 Revideret: 28-04-2015

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Planlægning forebygger arbejdsulykker
Artikel målrettet svineproduktion om forebyggelse af ulykker.
27.03.20
Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17

 FinansieringStøttet af Promilleafgiftsfonden