Galegården 

Oprettet: 28-04-2015

Gode råd

Der er sjovt at lege på landet og det skal være sjovt at lege på landet.

Landet har så meget at byde på - der er så meget at se på og lege med som ikke er at finde i et parcelhuskvarter.

Skal dine børn ud at lege på en bondegård, så send dem selvfølgelig trygt af sted,

men mind dine børn på følgende 3 ting:

  1. Hvis landmanden siger, der er steder I ikke må lege – så er der en grund til det og det kunne være en sikkerhedsmæssig grund
  2. Hold øjne og øre åbne – kommer der fx en maskine så gå væk
  3. Hvis noget er indhegnet, så er der også en grund til det – fx er det dyrene der skal være i indhegningen og ikke børnene.


Hvad siger tallene?


Børneulykker på landet

Der er mange, der kan berette om alvorlige ulykker blandt børn på landet. Endnu flere kan berette om nærved-ulykker både blandt børn og voksne. Inden for de sidste 3 år har Videncentret for Landbrug noteret sig følgende typer ulykker, hvor børn har været involveret:


Tabel 1. Noterede typer ulykker blandt børn på landet.

Statens folkeinstitut har udført en registrering ulykker sket på landbrugsareal blandt børn i alderen 0-15 år i perioden 1998-2009. De faktiske registreringer stammer fra 4 skadestuer og der er kalkuleret tal for landsplan som vist her i tabel 2.

Tabel 2. Beregnede antal børneulykker på landet på landsplan. Kilde: Statens Institut for Folkesundhed.

Beregninger viser et antal børneulykker 3.666 for årene 1998-2009, dvs. på 12 år, svarende til ca. 300 børneulykker på landet om året – 300 ulykker, der er så alvorlige, at de kræver skadestuebehandling.

Børneulykkerne udgør hermed ca. 10 % af det samlede antal ulykker.

Børneulykkerne fordeler sig som vist herunder i diagram 1.


Diagram 1. Illustration af fordeling af børneulykker i perioden 1998-2009. Børn i alderen 0-15 år. Vist som % -vis fordeling af de i alt 436 ulykker, som faktisk er registret på ulykkesregisterets fire skadestuer.

Fordelingen i diagram 1 viser, at der sker en stor andel ulykker (41 %) ved håndtering af heste. Dernæst er sammensætning af maskiner og børn farlig, og ligeledes er der forekommet flere ulykker hvor børn er kommet i karambolage med halmballer. I puljen ”andet” ligger mange forskellige typer ulykker, som skæreulykker, skoldet sig, klemt ben, hånd i klemme, tabt noget over sig, revet sig i hegn, bidt i finger af gris, faldet over et brønddæksel etc.

Vedrørende dødsulykker er der i opgørelsen fra Statens folkeinstitut i 1998-2009 registeret 15 dødsulykker fordelt som vist herunder i diagram 2.

Dødsulykkerne viser sig primært, hvor børn deltager i aktivitet omkring maskinerne, og dernæst er det dødsulykker i forbindelse med håndtering af heste.


Diagram 2. Fordeling af antal børnedødsulykker på landet i perioden 1998-2009.

 

Sidst bekræftet: 28-04-2015 Oprettet: 28-04-2015 Revideret: 28-04-2015

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17
Pjecer, bøger og lignende
På denne side finder ud links til pjecer, bøger og lignende, der omhandler arbejdssikkerhed.
28.06.17

 FinansieringStøttet af Promilleafgiftsfonden