Galegården 

Oprettet: 28-04-2015

Tjekliste

Til landmanden og forældre på gården
En gård er noget helt specielt på grund af dens dobbelte funktion som arbejdsplads og hjem, og den adskiller sig derfor radikalt fra alle andre arbejdspladser i henseende til arbejdsaktiviteternes potentielle følger for og indvirkning på børn.

Det er naturligt, at landmændene ønsker at inddrage deres børn i gårdens aktiviteter. Når børn inddrages i gårdens aktiviteter i en tidlig alder, kan de opbygge mange forskellige færdigheder som kan være til stor nytte og glæde.

Vi skal blot have en forståelse af, at børn er mere udsat for de farer, der findes på gården, end voksne.

Små børn leger og kan finde på mange uforudsete handlinger – også selvom man som voksen synes at man da har sagt at de ikke må!

Tjekliste - Tillæg til APV

Generelle forholdsregler

  • Sørg for, at børn er under opsyn
  • Indfør regler for, hvor børnene må færdes, og sørg for, at de følger dem
  • Oplær børnene i sikkerhed på gården – brug nogle af de materialer som du kan downloade her fra siden eller rekvirer materiale fra Videncentret for Landbrug. Et godt oplæg til at få snakken og få ”leget” nogle budskaber ind hos børnene
  • Sørg for, at der findes et sikkert legeområde for børn – gør det område til stedet der er sjovt at være når børnene har legekammerater hjemme og du ikke lige har tid til at være sammen med dem på gården
  • Børn gør ikke altid som du siger, men gør ofte som du gør. Så tænk på dine dårlige vaner, når du har børnene med og vær et godt eksempel
  • Børnene bør anvende værnemidler når de er med i stalden – især hvis de er med steder hvor der er støvet, larm eller risiko for at risiko for at få noget ned over fødderne. Undersøg hvor små beskyttelsesbriller, høreværn og sikkerhedssko man kan anskaffe sig
  • Risikoanalysér jævnligt på de områder hvor du tager børnene med. Lad dig inspirere af tjeklisten
  • Tag et førstehjælpskursus, så du ved, hvad der skal gøres, hvis der sker en ulykke eller opstår en nødsituation
  • Hvis ansatte benyttes som ”barnepiger” ind i mellem og har børnene med, så aftal nøje med de ansatte hvor du har bestemt dine børn må være med og hvor de ikke må være med.

 


Her har man lavet en legeplads op og ned af stalden, så man er tæt på arbejdsstedet og faktisk
kan kigge ind i stalden fra klatre-tårnet.

Sidst bekræftet: 28-04-2015 Oprettet: 28-04-2015 Revideret: 28-04-2015

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Planlægning forebygger arbejdsulykker
Artikel målrettet svineproduktion om forebyggelse af ulykker.
27.03.20
Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17

 FinansieringStøttet af Promilleafgiftsfonden