Økonomi og ledelse

SKATM-2016-28-03. Frivillig akkord ikke anset for en resolutiv aftale

Landsskatteretten fandt, at aftalen med A's kreditorer om nedsættelse af gælden var behæftet med en sådan usikkerhed, at aftalen ikke kunne anses for en resolutiv aftale.