Jura

Nyt lovforslag skal skærpe kontrol med udenlandsk arbejdskraft

Lovforslagets formål er blandt andet at sikre ordentlige vilkår for udenlandske arbejdstagere i Danmark og gennemføre en række kontrolinitiativer, som skal gøre det sværere at omgå reglerne.