Økonomi og ledelse

SKATM-2021-14-20. Lagerforskydning på investeringsbeviser skulle ikke omregnes til helårsindkomst ved omlægning af indkomstår

Lagerforskydningen blev ikke anset for en løbende indtægt, hvorfor den skulle indgå fuldt ud. Praksis vedrørende omregning gennemgås sidst i skattemeddelelsen.