Planter

Husdyrgødningsbekendtgørelse 2019

Vigtigste ændringer er, at fosfor i bioaske nu håndteres under denne bekendtgørelse. Der bliver krav om brug af ureaseinhibitorer i amidholdige gødninger.