Økonomi og ledelse

SKATM-2016-12-01. Andelsbeskatning. Beskatning af indskudskapital ved henlæggelse og udbetaling

Skatterådet har besvaret en række spørgsmål om de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med henlæggelse og udbetaling af indskudskapital.