Økonomi og ledelse

SKATM-2024-23-02. Manglende indberetning fra AirBNB og andre indberetningspligtige platforme

Udlejes bolig eller sommerhus via en platform, som indberetter lejeindtægterne til Skattestyrelsen, er der et betydeligt højere bundfradrag. Som udgangspunkt mistes bundfradrag, hvis indberetningen svigter.