Jura, Natur og vandmiljø, Planter

Kan naturpleje modvirke de negative effekter af ammoniakdeposition?

Flere husdyrbrug har begrænset muligheder for at fortsætte eller udvide deres produktion af hensyn til naturværdier. Det er derfor aktuelt at undersøge, om der er et fagligt grundlag for at modvirke effekter af kvælstofdeposition ved hjælp af plejetiltag.