Natur og vandmiljø

Danmarks biodiversitet er i fortsat tilbagegang

Danmark adskiller sig ikke fra resten af verden, hvad biodiversitetskrisen angår. Det viser en rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.