Økonomi og ledelse

SKATM-2016-13-25. Underskud ved grenspaltning og tilførsel af aktiver.

Skatterådet afgjorde, at der ved en grenspaltning ikke skal ske fordeling af underskud. Hele underskuddet forbliver i det indskydende selskab, der kan bruge det til modregning i fremtidige overskud.