Jura

Barselsfond til selvstændige

Optagelse af selvstændigt erhvervsdrivende i barselsudligningsordningen – lovforslag i høring