Natur og vandmiljø, Økonomi og ledelse

Vurdering af værditab på jord og produktionsanlæg ved udtagning af kulstofrig landbrugsjord

I projektet ”Klimaindsats på kulstofrige lavbundsjorde” 2022-2024 er der blandt andet arbejdet med de udfordringer, der kan være ved at udtage kulstofrig landbrugsjord og en efterfølgende vådlægning.