Planter, Økologi

Sortsforsøg med økologiske spisekartofler

Opgørelse af de økologsike sortsforsøg med spisekartofler fra 2019, hvor kraftig nedbør i høstperioden udsatte høsten betydeligt. Resultaterne fra forsøget er derfor ikke indhentet tids nok til at kunne udgives i oversigt over landsforsøgene 2019.