Økonomi og ledelse

SKATM-2019-26-06. Skatteministeriet svarer på uklarheder vedrørende regler for deleøkonomi

SEGES har indsendt spørgsmål til Skatteministeriet vedrørende håndteringen af det forhøjede bundfradrag ved bagudforskudt indkomstår samt definition på ”en virksomhed” ved opfyldelse af krav om tredjepartsindberetning.