Økonomi og ledelse

SKATM-2019-30-19. Godtgørelse af elafgift – rumopvarmning – ingen målinger

Manglende bimåling af elforbrug til rumopvarmning betød, at forbruget skulle opgøres efter standardregler. Forbruget kunne ikke opgøres efter skøn, og virksomheden skulle tilbagebetale 70.000 kr. i elafgift.