Jura

To kommuner er indstillet til bøde for ikke at have et passende sikkerhedsniveau

I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekniske og organisatoriske foranstaltninger for sikre et passende sikkerhedsniveau.