Økonomi og ledelse

SKATM-2024-11-01. Virksomhedsordningen. Udlejning af gravemaskine mv.

Østre Landsret har stadfæstet byrettens afgørelse om, at udlejning af gravemaskine var kapitalindkomst, som ikke kunne indgå i virksomhedsordningen. Nogle konsulenthonorarer blev anset for at være løn.