Natur og vandmiljø

Kvælstof og fosfor i spildevand fra renseanlæg og regnbetingede udledninger

PULS indeholder data om spildevandsudledningerne fra renseanlæg og regnbetingede udledninger. SEGES Innovation har set på PULS 2020 data for at undersøge, hvad data fortæller om potentialet for at forbedre punktkildeindsatsen i Danmark.